« zoznam

SOCHA a OBJEKT XI.
29.06. - 03.09.2006

.

Exelencie, vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vás v mene organizátorov – Agentúry ARTpoint, ARtlines, Mestskej časti Bratislava – Staré mesto a Staromestského kultúrneho strediska čo najsrdečnejšie privítal na slávnostnom otvorení už jedenásteho ročníka  medzinárodnej výstavy SOCHA a OBJEKT.
 Socha a objekt je jedným z mála medzinárodných podujatí v oblasti výtvarného umenia, ktoré sa pravidelne, každoročne  u nás na Slovensku realizujú. Podujatie vzniklo v roku 1996 a  na prvej výstave v centrálnej mestskej časti prezentovalo svoje diela
13 slovenských autorov. V priebehu uplynulých rokov sa z tejto skromnej prehliadky stalo veľké medzinárodné podujatie, ktoré už stihlo vybudovať aj významné medzinárodné renomé. Táto výstava sa už neodmysliteľne začlenila nielen do  každoročnej kultúrnej ponuky letnej Bratislavy ale i do povedomia kultúrnej,  a to nielen bratislavskej verejnosti. V tomto roku sa podujatie koná v rámci projektu Staromestských letných hier. Bratislava sa tak cez leto stáva miestom, kde sa stretáva kvalitné umenie i významné umelecké osobnosti.
Na predchádzajúcich ročníkoch výstavy vystavovalo svoje práce množstvo domácich i zahraničných umelcov. Tak ako si táto prehliadka kladie za cieľ predstaviť divákovi širokú škálu možností a podôb sochárskej tvorby, z výtvarného hľadiska sú tu zastúpené rôzne štýly, od objektov ktoré pracujú s figúrou, cez inštalácie, objekty geometrického charakteru a minimalizmus až po sklené objekty,  tak isto pravidelne ponúka i široké spektrum generačného autorského zastúpenia, od renomovaných tvorcov až po začínajúcich autorov, či čerstvých absolventov výtvarných škôl.
Variabilnosť koncepcie sa snaží aspoň v náznakoch sprostredkovať divákom mnohotvárnosť v súčasnom sochárskom dianí.
I keď sa nám v tomto roku nie úplne podarilo naplniť hlavnú myšlienku tohto podujatia – dostať výtvarné diela do bezprostrednejšieho kontaktu s divákom v exteriéroch mesta, výnimkou sú zavesené objekty poľského autora na Ventúrskej ulici, tohtoročná Socha a objekt XI. zaznamenáva rekordný počet zúčastnených galérií, viacero stálych partnerov podujatia a po prvý krát aj Galéria Bulharského kultúrneho a informačného strediska, Galéria Slovenskej sporiteľne, Galéria Francúzskeho inštitútu či K Gallery.
Na výstave sa zúčastňuje 37 autorov zo 14 krajín, z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Chorvátska, Srbska a Čiernej hory, Nemecka, Francúzska, USA, po prvýkrát na tejto prehliadke sa predstavujú aj umelci zo škandivávskych krajín zo Švédska, Nórska a Fínska, ako aj Bulharska a Turecka.
Je mojou milou povinnosťou aby som privítal okrem vystavujúcich slovenských autorov aj viacerých zahraničných umelcov ktorí sa osobne zúčastňujú tejto vernisáže:
Hellmuta Brucha, Gerharda Fromela a Rolanda Kollnitza z Rakúska, Michala Cimala, Michaelu Gorcovú  a Michala Škodu z Českej republiky, Cseh Lili, Huszár Andreu a Vargu Eszter z Maďarska, Jiřího Chmelářa z Francúzska, Pasi Karjulu z Fínska, Jerzy Kedziora z Poľska, Vesselina Lambreva z Bulharska, Anniku Lob Mossberg zo Švédska, Hans Martina Oiena z Nórska, Beatrix J. Piesh z USA a Jurgena Stimpfiga zo Spolkovej republiky Nemecko.

Vitajte v Bratislave a cíťte sa medzi nami dobre.

.

Viktor Hulík

organizátor výstavy

.

viac informácií »