« zoznam

Archív


TÁŇA SVATOŠOVÁ - CESTA
13.09. - 08.10.2006

 .

„Byť láskavý a priateľský je niekedy dôležitejšie ako presadzovať svoju pravdu,“ priznala sa nedávno verejne autorka prítomnej samostatnej výstavy akad. mal. Tatiana Svatošová, rod. Cipárová. Tento citát naznačuje mnohé o povahe výtvarníčky a o jej vyhranenom videní sveta.
Narodila sa 26. 6. 1964 v Bratislave, od roku 1984 žije a tvorí v Prahe.
Štúdiá: 1984-1990 Vysoká škola umělecko průmyslová v Prahe, ateliér knižní kultury a písma (Prof. J. Solpera), 1989-1990 E.N.S.A.D. Paríž, ateliér ilustrácie a typografie (Prof. Giannini).
Tvorivá činnosť: kresba, grafika, ilustrácia, typografia, grafický dizajn, voľná maľba, monumentálne realizácie v architektúre a  arteterapia.
Samostatné výstavy: 1990 - Galerie Bernanos, Paríž; 1997 - Galerie výtvarného umění, Karlove Vary; Internetová kavárna s Galerií Planeta, Praha; 2000 - ART-Signum, Žilina; 2001 - Galerie Fronta, Praha; 2004 -Komerční banka Praha
 .Svojou mnohovrstevnou tvorbou autorka naznačuje, že výtvarné umenie môže byť oslavou jednotlivých tém, hrou nápadov, ale aj podnetom k vážnemu zamysleniu. Čím iným je realizácia výnimočného projektu - výtvarné pojednanie betónovej steny na ulici (333 m2) v Libni, inšpirovanej Hrabalovým životom Na Hrázi (věčnosti) a jeho jedinečným dielom, ktorú pražská Obec architektov nominovala v roku 2002 do finále Grand Prix.
Pre svoju prvú prezentáciu v rodnom meste si autorka zvolila prísny výber zo svojej komornej maliarskej tvorby ostatných troch rokov. Ide o vizuálne záznamy jej nielen zmyslových zážitkov. Rovnako inšpiratívnym impulzom k zvidieľneniu pocitu svojej skúsenosti môže byť obyčajný kameň alebo vajíčko, ako aj maliarska úvaha o vzťahu zeme a oblohy, pocit vnútornej pohody a absolútne slobodnej meditácie, ale aj súzvuk či kontrast dvojíc: ty a ja, guľa a krychľa, plnosť a prázdnota, jazero a mrak, v ktorých objavuje zasuté princípy veľmi starej čínskej múdrosti o jednote a rovnováhe všetkých protikladov sveta.
 .

Fedor Kriška, kurátor výstavy

.

viac informácií »