« zoznam

Archív


signal box / stavadlo
08.02. - 04.03.2007

vystavujúci autori :
Tomasz Bierkowski, Marek Glinkowski, Rafał Jakubowicz, Katarzyna Kozyra, Grzegorz Klaman, Kamil Kuskowski, Skupina Lódź Kaliska, Robert Maciejuk, Jarosław Modzelewski, Robert Rumas, Wilhelm Sasnal, Jerzy Truszkowski, Ania Witkowska

.

Výstava signal box / stavadlo je venovaná umeniu, ktoré priamo využíva znaky a symboly, alebo  ich používa  ako prvky svojho vyjadrovania. Ukazuje široké spektrum možnosti: od diel zameraných na logotyp, ktorý  zjednodušuje výpoveď, kde sa z obrazu stáva znak, až po volné hry a manipuláciu so znakmi, symbolmi, ktoré z pohľadu súčasnosti   dekonštruujú ich význam.

Signal  box / stavadlo je tiež historickým odrazom problémov: od cyklu Voči človeku  Jarosława Modzelewského z roku 1980 po Orla výtvarnej skupiny Łódź Kaliska z roku 2004.
Znak je prirodzenie predestinovaným objektom k umeleckej činnosti. Dnes si už ani akúkoľvek časť ľudského života nevieme predstaviť bez signalizácii a bez smerníc. Bezprecedentný rozpor kultúry a prírody 20. storočia sa javí ako konečný, ktorý nie je možne zvrátiť, zjemniť alebo sa s nim zmieriť. Znak a symbol plní tu jednu z dôležitejších funkcii, determinuje kultúrne rady. Symbol sa stáva ukazovateľom determinujúcim mentálne mapy.
Nápor,  prelínanie  a koexistencia znakov, symbolov vytvára chaos alebo labyrint, ktorý ma svoj ciel. Dispečer, ktorý ovláda stavadlo, je v oboch prípadoch imaginárny nejasný vo svojich  impulzoch a konaniu; ne-ľudský.
Signal  box /  stavadlo varuje. Znak stráca svoju informačnú funkciu a začína vyvíjať určitý tlak – stáva sa organizačným prvkom v rukách rôznych mocnosti: ekonomických, spoločenských, štátnych cirkevných. Prezentované diela signalizujú problémy, ohrozenie, vyhýbajú sa podriaďovaniu všeobecne platným smerom a podnecujú ku kriticizmu. 

Signal  box /  stavadlo konfrontuje. Vizuálny aspekt vystavených diel vzájomné na seba pôsobí, formuje oblasť prenášania významov a hry s farbami, ktoré sú tradičné spojené s jednotlivými znakmi ...
         
Krzysztof Morcinek, Stanisław Ruksza

.