« zoznam

SOCHA A OBJEKT XII.
28.06. - 02.09.2007

.

KLIKNUTÍM NA MENO AUTORA V ZOZNAME V HORNEJ ČASTI TEJTO STRÁNKY SA ZOBRAZÍ JEHO VYSTAVENÉ DIELO

.

Exelencie, vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia.
dovoľte mi, aby som Vás v mene organizátorov – Agentúry ARtlines, Mestskej časti Bratislava – Staré mesto a Bratislavy – hlavného mesta SR čo najsrdečnejšie privítal na slávnostnom otvorení už dvanásteho ročníka  medzinárodnej výstavy SOCHA a OBJEKT.
Výstava v tomto roku koná v rámci Kultúrneho leta a Hradných slávností 2007.
Socha a objekt je jedným z mála medzinárodných podujatí v oblasti výtvarného umenia, ktoré sa pravidelne, každoročne  u nás v Bratislave a na Slovensku realizujú.
Som veľmi rád, že táto výstava si našla už svoje neodmysliteľné miesto v kultúrnej ponuke letnej Bratislavy.
Myšlienka bezprostredného prepojenia výtvarného umenia s divákom na verejných priestranstvách je prítomná na tejto prehliadke počas celého obdobia jej existencie. Bola aktuálna v období zrodu tejto výstavy v roku 1996 a je nanajvýš aktuálna aj v súčasnosti.
Sochy a objekty na námestiach, uliciach i v parkoch, má možnosť zhliadnuť omnoho väčšie množstvo divákov, vzájomná interakcia prináša pozitívne momenty zo stretnutia s umením, pomáha budovať vzťah k umeniu, ovplyvňuje, kultivuje a cizeluje vkus diváka a to i toho, ktorý si zatiaľ nenašiel svoju cestu do galérie či múzea.
Účasťou zahraničných umelcov táto výstava pomáha zaraďovať Bratislavu a Slovensko do výraznejšieho európskeho kultúrneho povedomia, zároveň manifestuje výtvarné umenie ako univerzálny medziľudský dorozumievaci prostriedok, ktorý prispieva k  lepšiemu vzájomnému poznaniu národov a rôznorodých kultúr Európy.
Bratislava sa tak cez leto stáva miestom, kde sa stretáva kvalitné umenie i významné umelecké osobnosti.
Tak ako si táto prehliadka kladie za cieľ predstaviť divákovi širokú škálu možností a podôb sochárskej tvorby  tak isto pravidelne ponúka i široké spektrum generačného autorského zastúpenia, od renomovaných tvorcov až po začínajúcich autorov, či čerstvých absolventov výtvarných škôl.
Variabilnosť koncepcie sa snaží aspoň v náznakoch sprostredkovať divákom mnohotvárnosť v súčasnom sochárskom dianí.
Na tohtoročnej výstave sa zúčastňuje s viac než 200 dielami 59 autorov z 13 krajín, z z Bulharska, Českej republiky, Dánska, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Nórska, Poľska, Rakúska, Španielska, Švajčiarska a Talianska.
Je mojou milou povinnosťou aby som na tejto vernisáži privítal okrem vystavujúcich slovenských autorov aj viacerých zahraničných umelcov ktorí sa osobne zúčastňujú tejto vernisáže, sú to:
Ondrej  Brody (CZ), Attila Csörgö(H), Zbigniew Fraczkiewicz (PL), Michele Giangrande (I), Peter Höll (A), Kovács Tamás László (H), Peter Mandzjuk (CH/SK), Andrey Moskov (BG), Christian Ruschitzka, (A), Pia Steixner (A), Eduard Tauss (A), Giuseppe Teofilo (I), Lars Waldemar (DK)
Vitajte v Bratislave a cíťte sa medzi nami dobre.

VIKTOR HULÍK, z vernisážového príhovoru

.

viac informácií »

.
Miesta konania:

Bratislavský hrad
Hviezdoslavovo námestie
Dom umenia
Galéria Rakúskeho kultúrneho fóra
Galéria Bulharského kultúrneho a informačného centra
Galéria Slovenskej sporiteľne
Galéria mesta Bratislavy – Pálffyho palác
Galéria ForZet
Galéria Z


Hlavným zámerom organizátorov tohto podujatia je tak, ako aj po predchádzajúce roky, dostať výtvarné diela do bezprostrednejšieho kontaktu s divákom. Príležitosť takejto bezbariérovej vzájomnej komunikácie pomáha nielen budovať vzťah k umeniu, ale zároveň kultivuje estetické cítenie a vedomie diváka.
Sochy vytvárajú jedinečný kolorit a neopakovateľnú atmosféru, obohacujú možnosti kultúrneho vyžitia obyvateľov i návštevníkov Bratislavy.
V rámci medzinárodnej spolupráce sa vytvára príležitosť k bližšiemu spoznávaniu iných kultúr prostredníctvom tak univerzálneho dorozumievacieho média, akým je výtvarné umenie.
Táto medzinárodná výstava sa stala neoddeliteľnou súčasťou kultúrnej ponuky letnej Bratislavy.
Je to jedno z mála medzinárodných podujatí v oblasti výtvarného umenia, ktoré sa pravidelne každoročne na Slovensku uskutočňuje.
Výstava pozostáva z exteriérovej časti s veľkorozmernými sochárskymi dielami a časti s prácami komornejšieho charakteru umiestnenej v interiéroch participujúcich galérií.
Organizátori v súčasnom období majú potvrdenú a prisľúbenú účasť cca 57 umelcov, okrem viacerých domácich autorov, umelcov z Bulharska, Českej republiky, Dánska, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Nórska, Poľska, Rakúska, Španielska, Švajčiarska, Talianska a USA.
.