« zoznam

SOCHA a OBJEKT XIV.
25.06. - 23.08.2009

Hlavným zámerom organizátorov tohto podujatia je tak, ako aj po predchádzajúce roky, dostať výtvarné diela do bezprostrednejšieho kontaktu s divákom. Príležitosť takejto bezbariérovej vzájomnej komunikácie pomáha nielen budovať vzťah k umeniu, ale zároveň kultivuje estetické cítenie a vedomie diváka.
Sochy vytvárajú jedinečný kolorit a  neopakovateľnú atmosféru, obohacujú možnosti kultúrneho vyžitia obyvateľov i návštevníkov Bratislavy. Táto medzinárodná výstava sa stala neoddeliteľnou súčasťou každoročnej kultúrnej ponuky letnej Bratislavy. Bratislava sa tak cez leto stáva miestom, kde sa stretáva kvalitné umenie i významné umelecké osobnosti. Výstava Socha a Objekt si počas trinástich rokoch svojej existencie vytvorila veľmi dobré renomé a to nielen v odborných kruhoch, ale aj medzi širokým publikom, ktoré má možnosť každoročne zhliadnuť množstvo výtvarných diel od umelcov z mnohých zúčastnených krajín.

V tomto roku potvrdilo do dnešného dňa svoju účasť na výstave 70 autorov z 18 krajín.

Otvorenie výstavy sa uskutoční 25.6.2009 na jednotlivých miestach konania o:

11.00 Galéria Forzet – Peter Roller, Obydlia
12.00 Galéria K – Martin Lettrich, Kultúrne vrstvy
13.00 Galéria Českého centra – Antonín Kašpar (CZ)
14.00 Galéria Bulharského kultúrneho inštitútu - Bogomil Zhivkov (BG)
15.00 Francúzsky inštitút – Carmelo Arden Quin a Bolivar (ROU/F)
16.00 Galéria mesta Bratislavy – Mirbachov  palác - András Mengyán (H)
17.00 Galéria Rakúskeho kultúrneho fóra - Franz Türtscher (A)
18.00 Výstavná sieň SVÚ – Umelka (kolektívna výstava)
19.00 v Galérii Z spolu s Výstavnou sieňou Univerzitnej knižnice (kolektívna výstava)
 
Sochy a objekty budu umiestnené aj v exteriérových priestoroch centrálnej mestskej časti, na Hviezdoslavovom, Františkánskom a Primaciálnom námestí, na nádvorí Univerzitnej knižnice a Nádvorí Klarisky.

Slávnostné zahájenie 14. ročníka podujatia sa pre pozvaných hostí uskutoční o 20.00 v Lisztovej záhrade Univerzitnej knižnice.
Súčasťou programu otvorenia je premiérové uvedenie skladby Petra Machajdíka – Anusha, v podaní komorného kvarteta vedeného autorom

Súčasťou programu Socha a Objekt XIV. je aj konanie ďalších výstav:
26.6.2009 o 17.00 hod. otvorenie výstavy Petra Rollera, Petrogramy v AG Galérii v mestskej časti Devín
13.7.2009 o 18.00 hod. otvorenie výstavy Súčasné chorvátske sochárstvo v Dome umenia

Pod patronátom 14.ročníka výstavy Socha a Objekt sa uskutočňuje aj medzinárodné sympózium East/West – 20 Years Later, v Art Center Ilindetci v Bulharsku