« zoznam

SOCHA A OBJEKT X.
29.06. - 29.08.2005

Bratislavský hrad, Hviezdoslavovo námestie, Galéria Z, GMB - Pálffyho palác, Galéria Rakúskeho kultúrneho fóra, Poľský inštitút, Galéria Komart, Galéria Nova

.

Exelencie, vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia,
dovoľte mi, aby som Vás v mene organizátorov – Agentúry ARTlines, Hlavného mesta Slovenskej republiky - Bratislavy ako aj v mene mestskej časti Bratislava – Staré mesto čo najsrdečnejšie privítal na slávnostnom otvorení jubilejného , už desiateho ročníka  medzinárodnej výstavy SOCHA a OBJEKT.
Som veľmi rád, že zo skromného projektu z roku 1996 sa postupom času stalo veľké medzinárodné podujatie, ktoré sa neodmysliteľne začlenilo nielen do  každoročnej ponuky letnej Bratislavy ale i do povedomia kultúrnej,  a to nielen bratislavskej verejnosti.
Myšlienka poriadania takýchto prehliadok sochárskeho umenia vznikla v období, keď  Bratislava, ale najmä jej centrálna časť začala meniť svoju tvár – zo šedivého, nevľúdneho prostredia poznačeného dlhým obdobím devastácie a nezáujmu predstaviteľov bývalého komunistického režimu, sa v priebehu posledných rokov stalo príťažlivé miesto, lákajúce svojou neopakovateľnou atmosférou k návšteve čoraz väčšieho počtu domácich ale aj zahraničných návštevníkov. Neskromne poznamenám, že svojim skromným dielom k tejto úžasnej premene mesta prispelo aj výtvarné umenie, okrem iného aj  v podobe výstavy SOCHA a OBJEKT.
Hlavná a nosná myšlienka tohto podujatia zostala rovnaká ako pri jeho zrode - dostať výtvarné diela do bezprostrednejšieho kontaktu s divákom, budovať a rozvíjať jeho vzťah k výtvarnému umeniu, kultivovať jeho estetické cítenie a vedomie. Aj keď v tomto roku bude mať bratislavský divák tak trochu sťaženú svoju orientáciu v hodnotách vážneho umenia - v dôsledku všade sa pasúceho pomaľovaného dobytka, verím, že citlivá, umenia znalá  duša milovníka či priaznivca umenia si nájde a vychutná zážitok so stretnutia s  viac než 120 dielami od 52 autorov zo 14 krajín, ktoré sa prezentujú na tohtoročnej výstave SOCHA a OBJEKT X. vo viacerých galériách, ako aj v exteriérových priestoroch centrálnej mestskej časti a v areáli Bratislavského hradu.
Prajem Vám hodnotný umelecký zážitok.


Viktor Hulík

.

 

viac informácií »

.
Vážené dámy, páni, milí hostia,
dovoľte, aby som Vás privítal na otvorení výstavy SOCHA a OBJEKT, ktorá si už pevne vydobyla svoje miesto v kultúrnom scenári nielen Starého Mesta, celej Bratislavy, ale už aj Európy, či sveta .
Dôkazom zmysluplnosti spolupráce Starého Mesta s agentúrou ART lines je jubilejný, už 10. ročník.Som rád, že Staré Mesto je kolískou tohto podujatia, ktoré prináša spoločnosti hodnotné medzinárodné umenie a konfrontáciu slovenských umelcov zo svetom.
Sochy v reprezentačných bratislavských priestoroch ako sú Zichyho, či Pálffyho palác alebo priestory Hviezdoslavovho námestia, vytvárajú jedinečný kolorit a neopakovateľnú atmosféru, obohacujú možnosti kultúrneho vyžitia obyvateľov i návštevníkov Bratislavy.
Táto výstava sa po prvý krát uskutočnila v uliciach, na námestiach a nádvoriach Bratislavy v roku 1996.
Postupne sa zo skromnej prehliadky niekoľkých slovenských umelcov stalo veľké a prestížne medzinárodné podujatie, ktoré sa stalo neoddeliteľnou súčasťou kultúrnej ponuky letnej Bratislavy.
Ešte raz mi dovoľte zaželať Vám príjemný zážitok z celého podujatia

PETER ČIERNIK,
starosta Mestskej časti BRATISLAVA – STARÉ MESTO
..................................................................................

Keď sme pred desiatimi rokmi inštalovali prvý objekt do exteriérov mesta, okoloidúci sa ešte s počudovaním zastavovali nad odvážnosťou tohto projektu. Vtedy ešte ako starosta Starého mesta, som mal česť stáť pri zrode myšlienky „vyslobodzovania“ sôch z objatia galérií. Postupom času sa sochy v letnom období stali neodmysliteľnou súčasťou ulíc a nádvorí mesta.
Spolu s teplými lúčmi prichádzajú prostredníctvom svojich diel autori z celého sveta, aby ponúkli hlavnému mestu nový rozmer, dôvod k zastaveniu, absorbovaniu krásy. Vďaka nim dostáva historická dominanta mladej európskej metropoly svoj „prídel“ krásy navyše.
Minulosť v meste cítiť z každej fasády. Genius loci sa tu nerodí, ale ožíva. Ulice sálajúce atmosféru leta a života sú dôkazom iného rozmeru. Práve mesto sa vďaka novým sochárskym dielam stáva príležitosťou, javiskom vytvárania jedinečnej atmosféry, inšpiratívnych podnetov a odkrývania potenciálov priestoru.
Tak ako krása a plnosť v dielach veľkých básnikov stráca svoj význam bez čitateľov, ani krása umeleckých objektov by nedýchala život plnou náručou za zatvorenými dverami galérií. Sochy dávajú mestu ďalší rozmer života. Estetično v nás objavuje zabudnutý svet fantázie.
Som veľmi rád, že práve v desiatom, jubilejnom ročníku kráčame spolu s výstavou SOCHA a OBJEKT k jednej z dominánt Slovenska. Areál Bratislavského hradu ožíva nielen vďaka dramatickému majstrovstvu prestížnych predstavení dramatických diel. Priestory plné pátosu dostali príležitosť nadýchať sa atmosféry spontánnosti krásy a grandiózneho gesta aj prostredníctvom sôch a umeleckých objektov.
Teší ma, že dnes už v uliciach mesta nevídať v tvárach návštevníkov a obyvateľov výraz začudovania a otázok nad prichádzajúcimi dielami. Údiv vystriedal neskrývaný záujem, obdiv a snáď i uznanie nad novou krásou mesta. Životaschopnosť projektu SOCHA a OBJEKT je dôkazom, že sa nemáme v úmysle uspokojiť s najnevyhnutnejšími potrebami. Prijatie sochárskych artefaktov v meste ako symbolu leta, krásy, umenia života je dôkazom aj o našej kultúrnosti.
Moja stručné ďakujem patrí všetkým, ktorí sa v začiatkoch realizovania tejto nádhernej myšlienky nedali odradiť, i tým, ktorí pochopili nutnosť byť iniciatívnymi, kreatívnymi, nápomocným mestu i samotnej mestskej kultúre.
Ďakujem vám.

ANDREJ ĎURKOVSKÝ
primátor Hlavného mesta SR Bratislavy