« zoznam

Archív


ART BRUT
14.10. - 07.11.2010

.

Výstava Art brut zo zbierky Ligy za duševné zdravie (ďalej len LDZ) je vyústením niekoľkoročnej spolupráce LDZ s autormi, ktorým život skomplikovalo duševné ochorenie. Ide o ľudí, ktorí nemajú formálne umelecké vzdelanie, no výtvarná tvorba sa pre nich stala novou formou vyjadrenia a niekedy dokonca aj novou náplňou života. Umelecké stvárnenie vnútorného sveta týchto ľudí so sebou často prináša veľa zaujímavých výtvarných prác, ktoré však väčšinou ostávajú skryté za múrmi psychiatrických zariadení či stacionárov, len s ojedinelou možnosťou prezentovať ich verejnosti. A práve objavovanie talentovaných pacientov v rámci takýchto zaradení bolo hlavným cieľom psychiatra MUDr. Petra Breiera, jedného zo zakladateľov LDZ. Od roku 2004, kedy Liga začala s touto skupinou autorov intenzívnejšie spolupracovať, sa podarilo objaviť viacero výtvarne zaujímavých osobností a postupne vytvoriť pomerne rôznorodú kolekciu, ktorá doteraz nebola verejne prezentovaná v ucelenejšej podobe. Výstava ART BRUT v Zichyho paláci a predkladaný katalóg sú prvým impulzom smerom k slovenskej verejnosti.
Každý z autorov je svojbytnou osobnosťou s vlastným individuálnym rukopisom, každý z nich má iné vzdelanie, odlišný sociálny pôvod, iné kultúrne a ekonomické zázemie. Styčnými bodmi ich tvorby je osobitosť, autenticita a formálna i obsahová originalita. Tieto charakteristiky sú typické pre umenie, ktoré v roku 1945 francúzsky maliar a teoretik Jean Dubuffet označil ako „art brut“.
Hoci sa o predstaviteľoch art brut niekedy hovorí, že sú to ľudia, ktorí žijú izolovaní od okolitého sveta, uzavretí do seba samých, v súvislosti s výtvarným umením o úplnej uzavretosti nemožno celkom hovoriť. Väčšina z autorov, ktorých tvorbu tento projekt predstavuje, sa pohybuje v prostrediach, ktoré sú ovplyvňované tak populárnou, ako aj „vysokou“ kultúrou: čítajú knihy o umení, pozerajú filmy, navštevujú rôzne výtvarné krúžky a výstavy. Pravdou však ostáva, že ak aj svojou tvorbou reagujú na okolité podnety či inšpirácie, dokázali si pritom zachovať vlastné videnie sveta, svoj autentický rukopis a ostali sami sebou. Ich tvorba nie je primárne motivovaná snahou presadiť svoje diela v galériách alebo sa prispôsobiť požiadavkám trhu. Dôležitý je pre nich predovšetkým samotný proces tvorby. Ako v tomto kontexte hovorí MUDr. Peter Breier: „Mnohí duševne chorí sa výtvarne vyjadrujú jednoducho preto, lebo je to pre nich jednoduchšie, ako hovoriť o svojich pocitoch.Tvorivosť im ponúka únik do iného sveta, pomáha im vypĺňať samotu, rozširuje ich vedomie a uspokojuje potrebu zmysluplnej činnosti. Z takéhoto pohľadu je potom výtvarná kvalita ich diel vlastne len pridanou hodnotou. Je pozitívna, ale nie je najdôležitejšia. Stojí pritom za povšimnutie, že potreba vizuálneho, a niekedy aj literárneho, vyjadrenia sa u väčšiny týchto autorov prejavila veľmi silno až v dospelom veku - adekvátne k životnej situácii v ktorej sa ocitli.

Výstava ART BRUT sa koná ako súčasť informačnej kampane Dni duševného zdravia pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia v Zichyho paláci na Ventúrskej ul. v Bratislave od 14.10. do 7.11.2010.

.

viac informácií »