« zoznam

Archív


MIROSLAV CIPÁR - PAMÄŤ ČIARY
07.09. - 23.10.2011

.

Meno jednej z najvýznamnejších osobností súčasného slovenského umenia Miroslava Cipára /1935/ je spojené s mnohými oblasťami nášho umenia.
Jeho všestranná osobnosť dominuje v slovenskom umení už od šesťdesiatych rokov. Presadil sa ako vynikajúci maliar, grafik, kresliar, sochár, ilustrátor, dizajnér, autor kreslených filmov i ako organizátor výtvarného i spoločenského života. Spoločným menovateľom pre rôzne druhy jeho tvorby je bravúrna kresba. Zaznieva v nej čistota formy, presnosť vyjadrenia zámeru /logá/ a v maľbe i objektoch  rozvíja ďalšie možnosti jej plošných i priestorových kvalít. Práve schopnosti brilantnej práce s líniou pre autora znamenajú neustále odkrývanie nových formových výbojov i v ostatnej tvorbe. Akoby zdroje jeho tvorby boli nevyčerpateľné, vždy dokáže prekvapiť niečím novým.
Súčasná výstava „Pamäť čiary“ prináša najnovšie diela z posledného vyše ročného obdobia. Aj keď je rozsahom komorná, opäť zaujme šírkou výtvarného záberu. A najmä neustále dokazuje, čo všetko ešte možno vytvoriť čiarou /líniou/. Cipárovská čiara má bohatú pamäť s ktorou umelec narába stále z nových uhlov pohľadu. Aj na tejto výstave stretneme jednoduché, konštruované, či z ruky vedené línie, jemné, tenkté, či hrubé, písmové, kaligrafické, obrazové a napokon priestorové. Lebo v niektorých reliéfoch a objektoch čiaru zhmotnil v materiáli – v dreve. A objekt „Jakubov rebrík“ napovedá, že aj čiary vedú niekam vyššie z pozemského marazmu.

Eva Trojanová

.

viac informácií »