« zoznam

Archív


konkretisti.sk (hommage á Eduard Antal)
01.02. - 25.03.2012

Eduard Antal ,Štefan Balázs, Mária Balážová, Štefan Belohradský, Milan Dobeš, Marian Drugda, Oleg Fintora, Viktor Hulík, Alojz Klimo, Tamara Klimová, Pavel Maňka, Štěpán Pala, Pavol Rusko, Adam Szentpétery, Ján Švec, Robert Urbásek.

.

Galéria Z v Bratislave, ako jedna z mála galérií na Slovensku, už druhé desaťročie  programovo vytvára priestor na podporu a propagáciu slovenských i zahraničných geometricko - konštruktívnych tendencií vo výtvarnom umení . V stredu 2. februára 2012 bude v  Galérii Z otvorená ďalšia skupinová výstava, reflektujúca slovenské geometrické tendencie,  s názvom „ konkretisti. sk“.  Zámerom je autorsky voľnejšie koncipovaná zostava pozostávajúca z viacgeneračného  prierezu členov Klubu konkretistov a výtvarníkov súhlasnej konfesie, vyznávajúcich vo svojej vlastnej stratégii  geometrický princíp.

Podujatie s podtitulom Hommage á Eduard Antal je vyjadrením úcty k osobnosti a dielu  nedávno zosnulého, významného a jedinečného  maliara Eduarda Antala, kmeňového člena  Klubu konkretistov už od roku 1969. Výstava je tiež dokladom prítomnosti neustále sa vyvíjajúceho novokonštruktivistického prúdu, ktorý si v priebehu štyroch dekád našiel svoje miesto v slovenskom výtvarnom umení a má schopnosť prinášať nové podnety.

Výstava sa koná s podporou BSP Softwaredistribution

.

viac informácií »