« zoznam

Archív


PAVOL RUSKO - ILÚZIA
03.09. - 18.10.2015

.

Výstava predstaví najnovšiu maliarsku tvorbu výrazného a osobitého predstaviteľa geometrickej abstrakcie, ružomberského rodáka, Pavla Ruska.  Vo svojej tvorbe  sa vedome opiera o predchádzajúce textilné školenia a jeho obrazy maľované akrylom na dreve, nesú v sebe odkazy na dekoratívnosť  slovenského ľudového umenia. V centrálnych kompozíciách využíva kontrasty jasných komplementárnych farieb s čiernou, bielou a stupnicou šedej.  Ilúzia nie je len titulom výstavy. Je stále prítomným a dynamickým prvkom v priestorovom i obsahovom zmysle, poskytuje divákovi priestor na meditáciu a kreovanie vlastnej predstavy o posolstve a pokračovaní kompozície.

Narodil sa v roku 1961 v Ružomberku.
1976 –1977 Stredná umelecko-priemyselná škola v Kremnici, odbor kováčstvo
1977–1981 Stredná priemyselná škola textilná v Ružomberku, odbor návrhárstvo tkanín
1981–1987 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie Textilnej tvorby
(prof. E. Antalová., Doc. M. Rašla, Doc. I. Vychlopen )
1988–1990 BZVIL Ružomberok, návrhár
1990–1992 Stredná priemyselná škola textilná Ružomberok, externý pedagóg
1992–1999 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Katedra úžitkového umenia II. Ružomberok, vedúci katedry
1999–2000 Žilinská univerzita, Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja v Ružomberku
2009–2010 Absolvoval doktorandské štúdium na Sliezskej univerzite v Katowiciach,
Fakulte umení v Cieszynie

V súčasnosti, od roku 2000, je docent na Katedre výtvarného umenia
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
Doposiaľ uskutočnil 27 domácich a 10 zahraničných individuálnych výstav (Česká repub¬lika, Maďarsko, Poľsko, Francúzsko, Rakúsko) a 77domácich a 42 zahraničných kolektívnych výstav (Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Anglicko, Rakúsko, Holandsko, Japonsko, Kórea, USA, Fínsko)
Žije a tvorí v Ružomberku.

.

viac informácií »