« zoznam

Archív


Socha a Objekt XXI.
30.06. - 21.08.2016

Milan Adamčiak, Siegfried Amtmann, Jean Arp, Tamara Berdowska (PL), Hartmut Böhm, Lars Englund, Winfred Gaul, Hans-Jörg Glattfelder, István Háasz (H), Sebastian Hempel, Jiri Hilmar, Viktor Hulík, Alexandrina Ivanova (BG), Jiří Kačer (CZ), Antonín Kašpar (CZ), Kata Kissoczy (SK/CZ), Tomasz Koclega (PL), Imre Kocsis, Werner Krieglstein, Siegfried Kreitner, Caroline Kryzecki, Adolf Luther, Andrej Margoč, Ján Mathé, Ľubo Mikle, Manfredo Massironi, Marcello Morandini, Koloman Novak, Štěpán Pala, Zora Palová, Julio LeParc, Georg Planer (A), Mira Podmanická, Peter Roller, Reinhard Roy, Klaus J.Schoen (D), Klaus Staudt, János Saxon Szász (H), Jakub Trajter, Dionýz Trosko, Jozef Vachálek, Ludwig Wilding, Ryszard Winiarski, Günter Wolfsberger, Gianfranco Zappettini, Walter Zehringer


Katalóg z výstavy Socha a Objekt XXI.

.

Socha a Objekt XXI

 

...........................................................................................................................................................

.

Medzinárodné podujatie Socha a Objekt XXI. predstaví tak, ako každý rok v letných mesiacoch, už po dvadsiaty prvý krát slovenskému divákovi,  ale aj návštevníkovi Bratislavy sochárske diela autorov z viacerých krajín. Táto výstava sa neodmysliteľne začlenila nielen do  každoročnej kultúrnej ponuky letnej Bratislavy, ale i do povedomia kultúrnej,  a to nielen bratislavskej verejnosti. 

Myšlienka poriadania takýchto prehliadok sochárskeho umenia vznikla v roku 1996, keď  Bratislava, ale najmä jej centrálna časť začala meniť svoju tvár – zo šedivého, nevľúdneho prostredia poznačeného dlhým obdobím devastácie a nezáujmu predstaviteľov bývalého komunistického režimu, sa v priebehu posledných rokov stalo príťažlivé miesto, lákajúce svojou neopakovateľnou atmosférou k návšteve čoraz väčšieho počtu domácich ale aj zahraničných návštevníkov. Neskromne je potrebné poznamenať, že svojim skromným dielom k tejto úžasnej premene mesta prispelo aj výtvarné umenie, okrem iného aj v podobe výstavy Socha a objekt. 

Diela sú vystavené vo viacerých galériách ako aj na verejných priestranstvách v Bratislave. 

Pre mnohých je kontakt s výtvarným dielom na ulici či v parku nepoznaným zážitkom, prinášajúcim nové pocity a vnemy. 

Tak ako si táto prehliadka kladie za cieľ predstaviť divákovi širokú škálu možností a podôb sochárskej tvorby  tak isto pravidelne ponúka i široké spektrum generačného autorského zastúpenia, od renomovaných tvorcov až po začínajúcich autorov, či čerstvých absolventov výtvarných škôl. Variabilnosť koncepcie sa snaží aspoň v náznakoch sprostredkovať divákom mnohotvárnosť v súčasnom sochárskom dianí.

V rámci medzinárodnej spolupráce sa tiež vytvára príležitosť k bližšiemu spoznávaniu iných kultúr prostredníctvom tak univerzálneho média, akým je výtvarné umenie.

Je to jedno z mála medzinárodných podujatí v oblasti výtvarného umenia, ktoré sa pravidelne na Slovensku uskutočňuje.

Účasťou zahraničných umelcov pomáhajú zaraďovať Bratislavu a Slovensko do výraznejšieho európskeho kultúrneho povedomia. Vybudovaná  tradícia a realizácia tohto podujatia vytvára pozitívny obraz o krajine.

Tohtoročný,  dvadsiaty prvý ročník podujatia, predstaví na viacerých miestach v Bratislave diela viac než 50 umelcov zo Slovenska, Argentíny, Bulharska, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Švédska a Talianska.

Výstava každoročne pozostáva z exteriérovej časti – s veľkorozmernými dielami, v tomto roku budú diela vystavené v Grassalkovichovej záhrade a diela komornejšieho charakteru vo viacerých galériách a výstavných priestoroch.  

Do účasti na tohtoročnom podujatí sa zapojili viaceré galérie v centrálnej mestskej časti, diela budú umiestnené v Galérii Z, v Galérii mesta Bratislavy, v Galérii Umelka, v Galérii Poľského inštitútu, v Galérii Rakúskeho kultúrneho fóra, v Galérii Bulharského kultúrneho inštitútu, v Galérii Statua, v K.Gallery a v Múzeu Milana Dobeša.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Miesta konania, vernisáže a vystavujúci autori:

30.6. 

13.00 - Bulharský kultúrny inštitút  - Alexandrina Ivanova  (BG)

14.00 - K Gallery – Peter Roller a Mira Podmanická

15.00 – Galéria Z – János Saxon Szász (H)

16.00 - Múzeum Milana Dobeša – István Háasz (H) 

17.00 - Galéria mesta Bratislavy – Priestor a štruktúra  

Jean Arp, Siegfried Amtmann, Hartmut Böhm, Lars Englund, Winfred Gaul, Hans-Jörg Glattfelder, Sebastian Hempel, Jiri Hilmar, Viktor Hulík, Imre Kocsis, Siegfried Kreitner, Werner Krieglstein, Julio LeParc, Adolf Luther, Manfredo Massironi, Marcello Morandini, Koloman Novak, Betty Rieckmann, Reinhard Roy, Klaus J. Schoen, Klaus Staudt, Ryszard Winiarski, Günter Wolfsberger, Gianfranco Zappettini, Walter Zehringer, 

18.00 – Galéria Statua – Pala & Pala Inak

19.00 – Poľský inštitút - Tamara Berdowska (PL)

20.00 – Galéria Umelka - Klaus J.Schoen (D) + zahájenie 21. ročníka výstavy SaO

Grassalkovičova záhrada

Milan Adamčiak,  Jiří Kačer  (CZ), Antonín Kašpar (CZ), Kata Kissoczy (SK/CZ), Tomasz Koclega (PL), Andrej Margoč, Ján Mathé, Ľubo Mikle,  Peter Roller,  Jakub Trajter, Dionýz Trosko, Jozef Vachálek.

6.7. 

18.00 - Rakúske kultúrne fórum – Georg Planer (A)

viac informácií »