« zoznam

Archív


SOCHA a OBJEKT XXII.
29.06. - 27.08.2017

.
Medzinárodná výstava
SOCHA a OBJEKT XXII.
29.6.+30.6 – 27.8.2016
BRATISLAVA
otvorenia jednotlivých výstav sa uskutočnia 29.6. a 30.6.2017

záštitu nad podujatím prevzal prezident SR pán Andrej Kiska

29.6.2017:

16.00 ) Galéria Rakúskeho kultúrneho fóra – Mar Vicente (A)

17.00 ) Galéria Francúzskeho inštitútu – Bogumila Strojna (F) – do 29.7.2017

18.00 ) Galéria GMB – Christo (BG/USA) – Floating Piers, Lake Iseo, 2016 Taliansko

19.00 ) Galéria Statua – BA 66 – 75, Hommage á Štefan Prokop – do 21.7.2017
Juraj Gavula, Ján Hoffstädter, Marián Huba, Martin Lettrich, Jozef Lupták,,Štefan Prokop, Verona Prokopová, Peter Roller, Ján Šicko, Michal Zdravecký

20.00 ) Galéria Umelka – KK CZ-SK, (Klub Konkretistov CZ-SK) -
Eduard Antal, Nikos Armutidis (CZ), Štefan Balázs, Mária Balážová, Štefan Belohradský, Pavol Binder, Danuta Binderová, Marián Drugda, Jan Dudéšek (CZ), Oleg Fintora, Vladana Hajnová (CZ), Tibor Hamza, Viktor Hulík, Zbyněk Janáček (CZ), Ladislav Jezbera (CZ), Alojz Klimo, Tamara Klimová, Zdeněk Kučera (CZ), František Kyncl (CZ), Štěpán Málek (CZ), Luděk Míšek (CZ), Tomáš Polcar (CZ), Pavol Rusko, Jan Stolín (CZ), Aleš Svoboda (CZ),

30.6.2017

15.00 ) Grassalkovichova záhrada - Marcin Berdyszak (PL), František Bohunický, Kata Kissoczy (CZ/SK), Antonín Kašpar (CZ), Andrej Margoč, Ľubo Mikle , Peter Roller, Ján Šicko, Hitoshi Tanaka (J), Rastislav Trizma, Dionýz Troskó,

16.00 ) Galéria Bulharského kultúrneho inštitútu – Christo Antonov (BG), Valentin Gospodinov (BG), Tzvetoslav Christov (BG), Stefan Ivanov (BG), Elena Janevska (BG), Jana Karamandjukova (BG), Emil Popov (BG), Angel Stanev (BG), Martian Tabakov (BG)

17.00 ) Poľský inštitút – Marcin Berdyszak (PL)

18.00 ) Galéria Nedbalka – Palo Macho - do 1.10.2017

19.00 ) Galéria Z – Tvary, priestory, dimenzie (H) - od 6.6.2017 (výber zo zbierky prof. Jánosa Rechnitzera )
Yaacov Agam (F), Carmelo Arden Quin (UY-F), Éva Bányász (H), Joel Besse (F), Gaudin Bolivar (UY/F), Tamás Boros (H), Martha Boto (F), Péter Botos (H), Carlos Cruz-Diez (PR), Marián Drugda (SK), János Fajó (H),István B.Gellért (H), Ingo Glass (D), Károly Halász (H), István Halmi Horváth (H), István Haraszty (Édeske) (H), Viktor Hulík (SK), Lajos Kassák (H), Lajos Kassák (H) – Victor Vasarely (F), Ferenc Lantos (H), Bence Marafkó (H), Jaildo Marinho (BR), Waldemár Mattis -Teutsch (RO), Dóra Maurer (H), Vera Molnár (F), Francois Morellet (F), István Nádler (H), László Péri (H), Pinna Gaentano (I), Gizella Rákóczy (H), János Saxon Szász (H), Rezső Somfai (D), Szalay Péter (H), André Van Lier (NL), Piergiorgio Zangara (I)

27.7.2017

18.00) Galéria Statua - Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017
Marek Dobeš, Mateusz Dworski (PL), Andrej Haršány, Roman Hrčka, Katarína Kissoczy (CZ/SK), Patrik Kovačovský, Bohuš Kubinský, Alžbeta Lišková, Helena Lukášová (CZ), Robert Makar, Eva Masaryková, Marcin Michalak (PL), Robert Mlčúch, Aino Nebel (D), Tomasz Nièdziólka (PL), Tets Ohnari (JP/CZ), Štefan Oslej, Miroslav Pallo, Till Pansow (D), Ludmila Pohlová (CZ/SK), Ivan Patúc, Karin Patúcová Lunterová, Martin Ščepka, Jozef Suchoža, Robert Szittay, Michal Šuda, Rasťo Trizma
.

Katalóg z výstavy Socha a Objekt XXII.

.

Socha a Objekt XXII

 

...........................................................................................................................................................

 

.

Medzinárodné podujatie Socha a Objekt XXII. predstaví tak, ako každý rok v letných mesiacoch, už po dvadsiaty druhý krát slovenskému divákovi,  ale aj návštevníkovi Bratislavy sochárske diela autorov z viacerých krajín. Táto výstava sa neodmysliteľne začlenila nielen do  každoročnej kultúrnej ponuky letnej Bratislavy, ale i do povedomia kultúrnej,  a to nielen bratislavskej verejnosti. 

Myšlienka poriadania takýchto prehliadok sochárskeho umenia vznikla v roku 1996, keď  Bratislava, ale najmä jej centrálna časť začala meniť svoju tvár – zo šedivého, nevľúdneho prostredia poznačeného dlhým obdobím devastácie a nezáujmu predstaviteľov bývalého komunistického režimu, sa v priebehu posledných rokov stalo príťažlivé miesto, lákajúce svojou neopakovateľnou atmosférou k návšteve čoraz väčšieho počtu domácich ale aj zahraničných návštevníkov. 

Tak ako si táto prehliadka kladie za cieľ predstaviť divákovi širokú škálu možností a podôb sochárskej tvorby  tak isto pravidelne ponúka i široké spektrum generačného autorského zastúpenia, od renomovaných tvorcov až po začínajúcich autorov, či čerstvých absolventov výtvarných škôl. Variabilnosť koncepcie sa snaží aspoň v náznakoch sprostredkovať divákom mnohotvárnosť v súčasnom sochárskom dianí.

V rámci medzinárodnej spolupráce sa tiež vytvára príležitosť k bližšiemu spoznávaniu iných kultúr prostredníctvom tak univerzálneho média, akým je výtvarné umenie.

Je to jedno z mála medzinárodných podujatí v oblasti výtvarného umenia, ktoré sa pravidelne na Slovensku uskutočňuje.

Účasťou zahraničných umelcov pomáhajú zaraďovať Bratislavu a Slovensko do výraznejšieho európskeho kultúrneho povedomia. Vybudovaná  tradícia a realizácia tohto podujatia vytvára pozitívny obraz o krajine.

Tohtoročný,  dvadsiaty druhý ročník podujatia, predstaví na viacerých miestach v Bratislave diela viac než 110 umelcov zo Slovenska, Argentíny, Brazílie, Bulharska, Českej republiky, Francúzska, Holandska, Japonska, Maďarska, Nemecka, Paraguaya, Poľska, Rakúska, Rumunska, Talianska a USA.

Výstava každoročne pozostáva z exteriérovej časti – s veľkorozmernými dielami, v tomto roku v spolupráci s MČ Bratislava – Staré Mesto budú diela vystavené v Grassalkovichovej záhrade a diela komornejšieho charakteru vo viacerých galériách a výstavných priestoroch.  

Do účasti na tohtoročnom podujatí sa zapojili viaceré galérie v centrálnej mestskej časti, diela budú umiestnené v Galérii Z, v Galérii mesta Bratislavy, v Galérii Umelka, v Galérii Poľského inštitútu, v Galérii Rakúskeho kultúrneho fóra, v Galérii Bulharského kultúrneho inštitútu, v Galérii Statua, v Galérii Nedbalka a Galérii Francúzskeho inštitútu.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

.

viac informácií »