« zoznam

Archív


Ján Hlavatý - Ty a Ja
26.04. - 03.06.2018

.

Ján Hlavatý sa narodil 8. 8. 1955 v Zlatých Moravciach. 1975 – 1981 študoval na Vysokej škole výtvarných umení  v Bratislave u profesora Želibského. Žije a tvorí v Bratislave .  

,, Za posledné dvadsaťročie bol maliar Ján Hlavatý považovaný za jedného z dôležitých predstaviteľov abstrakcie v našom súčasnom umení. A to napriek tomu, že jeho tvorba sa začala profilovať v priebehu osemdesiatych rokov, kedy bolo slovenské umenie, najmä jeho vtedajšia najmladšia generácia, zasiahnuté vlnou postmodernej maľby. Vtedajšia jeho, z pozícií figurácie vychádzajúca tvorba, mala charakter expresívno-dynamickej farebne i gesticky štruktúrovanej maľby, z ktorej dospel na pozície neformálne koncipovanej farebnej skladby“.

.

 

viac informácií »