« zoznam

Archív


Jaroslav Štuller - MAĽBA
28.03. - 28.04.2019

.

Výtvarník Jaroslav Štuller (*1954) je mnohostrannou umeleckou osobnosťou. Okrem maľby a grafiky sa venuje aj ateliérovej keramike, tvorbe marionetov a plastík z dreva, kolážam i ilustrácii. V 70.—80. rokoch 20. stor. participoval na viacerých súkromných i verejných akciách v rámci neoficiálneho umenia (spolu s J. Budajom a I. Kalným), v 80. rokoch vytváral plastické diela ovplyvnené konceptualizmom, zaoberal sa aj fotografiou. Od konca 80. rokov sa venoval práci v keramikárskom štúdiu A4, kde spolupracoval okrem iných výtvarníkov aj s Vladimírom Havrillom.

Pre autora je charakteristická predovšetkým fascinácia a skúmanie možností materiálov (v maľbe farieb). Analytický prístup, ktorý mu je vlastný, ho privádza k preskúmavaniu širokej škály výtvarných techník, pričom sa nesústreďuje len na jednu z nich, ale kontinuálne vytvára plastické i plošné diela. 

Približne od svojich štúdií na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave v ateliéri Propagačného výtvarníctva Rudolfa Filu (absolvoval 1975) autora zaujala maľba, konkrétne technika olejomaľby. Prešiel v nej zložitým vývinom od figurálnych diel a krajín ku čistej geometrickej abstrakcii založenej predovšetkým na výraze a emocionálnom pôsobení farby.   

 

viac informácií »