« zoznam

SOCHA A OBJEKT II.
20.06. - 31.08.1997

 

pešia zóna, Grassalkovichova záhrada, Galéria Gerulata, Galéria Z

 

Organizátori, Mestská časť Bratislava-Staré Mesto a  Agentúra ARTLINES 26.6. otvorili  druhý ročník podujatia, SOCHA A OBJEKT II., v tomto roku už aj s medzinárodnou účasťou a  širším  využitím vhodných lokalít v Starom meste, - novovybudovaných častí pešej zóny, Grassalkovichovej záhrady ako aj priestorov Galérie Gerulata a Galérie Z v Zichyho paláci. Na štyroch miestach pešej zóny a v Grassalkovichovej záhrade sú umiestnené ,( resp. jedna zavesená) veľkorozmerné plastiky, zatiaľ čo v priestoroch oboch galérií sa nachádzajú sochy a objekty komornejšieho vyznenia.
Na výstave sa predstavuje 19 autorov, z toho traja zahraniční.
Výstava potrvá do 31.8.1997.

Výsledky a nanajvýš priaznivé ohlasy  prvého ročníka nás utvrdzujú v presvedčení, že toto podujatie pomáha nielen ku zatraktívneniu a zvýšeniu kultúrnej hodnoty historickej časti Bratislavy, ale je i vynikajúcim prostriedkom napomáhajúcim popularizácii a propagácii nášho hlavného mesta.

Viktor Hulík

 

 

viac informácií »