« zoznam

SOCHA A OBJEKT III.
26.06. - 31.08.1998

 

 

Korzo, Letná čitáreň Červený rak, II.nádvorie Primaciálneho paláca, Galéria mesta Bratislavy - Pálffyho palác, Umelka, Galéria Z

 

 

 

 

Agentúra ARTLINES v spolupráci s Mestskou časťou BRATISLAVA-STARÉ MESTO usporiadali v dňoch 21.6. - 31.8.1997  už druhý ročník podujatia SOCHA A OBJEKT , s podtitulom - socha bratislavských nádvorí, ulíc a námestí.
V roku 1996 sa podujatia zúčastnili svojimi prácami 13. špičkoví slovenskí sochári a stretla sa s veľkým ohlasom nielen u odborného publika, ale najmä u tých, ktorým bola bezprostredne určená - u divákov, Bratislavčanov a návštevníkov nášho mesta.
Minulo-ročná výstava, už aj s medzinárodnou účasťou, prezentovala diela 20-tich umelcov. Pozostávala z dvoch častí - exteriérovej, s veľkorozmernými plastikami situovanými v bezprostrednom kontakte s divákom na viacerých miestach pešej zóny a v Grassalkovichovej záhrade; a časti, ktorá v priestoroch Galérie Z  v Zichyho paláci a zároveň v Galérii Gerulata sústredila práce komornejšieho charakteru. Výstava bola usporiadaná v rámci programov Kultúrneho leta ´96.
Agentúra ARTLINES  uvažuje  usporiadať v roku 1998  tretí ročník podujatia, v rovnakom letnom termíne, s rozšírenou medzinárodnou účasťou a  širšom využití vhodných lokalít v Starom meste.  Boli by sme radi keby sa tohtoročnú výstavu podarilo rozšíriť smerom k nekonvenčným, resp. inter-mediálnym projektom (svetelné, resp. laserové inštalácie), rovnako ju rozšíriť o práce, ktoré by neboli len jednoducho "vkladané" do pešej zóny a parteru, ale prostredníctvom ktorých by bolo možné vnemovo rozohrať väčšie celky intravilánu Starého mesta (závesné objekty, svetelné inštalácie a projekcie a pod.). Pre inštaláciu diel komornejšieho charakteru budú využité priestory Galérie Z v Zichyho paláci a taktiež v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy suterénne priestory Pálfyho paláca.
Výsledky a nanajvýš priaznivé ohlasy z oboch ročníkov nás utvrdzujú v presvedčení, že toto podujatie pomáha nielen ku zatraktívneniu a zvýšeniu kultúrnej hodnoty historickej časti Bratislavy, ale je i vynikajúcim prostriedkom napomáhajúcim popularizácii a propagácii nášho hlavného mesta, ako to napokon dokladá i článok publikovaný vo WALL STREET JOURNAL EUROPE dňa 20.9.1997.

Vzhľadom k náročnosti prepravy veľkorozmerných diel zo zahraničia uvažujeme o usporiadaní sochárskeho sympózia, (ktoré by predchádzalo samotnej výstave) a počas ktorého by pozvaní zahraniční umelci (2-3) vytvorili diela na výstavu SOCHA A OBJEKT III.

Viktor Hulík

 

 

viac informácií »

SOCHA A OBJEKT III.
socha bratislavských nádvorí, ulíc a námestí

Podobne ako v minulých dvoch rokoch, sa aj počas tohto leta ARTLINES, (v tomto roku v spolupráci s Galériou mesta realizuje výstava sôch na bratislavských nádvoriach, uliciach a námestiach, ale aj vo výstavných priestoroch.
Toto podujatie je príspevkom k postupnému oživovaniu centra starého mesta s dôrazom na priamu komunikáciu divákov s výtvarným umením, ako aj konfrontáciu histórie a súčasnosti.

Plastiky a objekty sú umiestnené v novovybudovanej pešej zóne, na druhom nádvorí PRIMACIÁLNEHO PALÁCA a v letnej čitárni U ČERVENÉHO RAKA, interiérová časť je vystavená v Pálfyho paláci v GALÉRII MESTA BRATISLAVY a v GALÉRII Z v Zichyho paláci.

Výstava prezentuje tvorbu viacerých významných slovenských, ale aj zahraničných autorov od klasicky ponímanej sochy až k experimentálnej tvorbe. Jedným z najdôležitejších významov tejto akcie je napomôcť oslobodiť sa od častého pocitu periférnosti a zaradiť BRATISLAVU medzi významné európske mestá, ktoré rozvojom umenia obohacujú svojich obyvateľov i návštevníkov.

Na výstave sa zúčastňuje 32 autorov zo Slovenska i zo zahraničia. Kurátorský vstup tu pozostával len z výberu autorov, pričom samotný výber diel bol ponechaný na autorov a taktiež nebola stanovená podmienka vytvorenia nového diela na toto podujatie. Nastala tak možnosť porovnania tvorby rokov minulých s najnovšími dielami, konfrontácie výtvarných či názorových štýlov. Na výstave sa takto stretávame aj napr. s dielom z roku 1980 od KAROLA BARÓNA, ale aj s viacerými dielami, vytvorenými priamo k tejto výstave, ako je to napr. u monogramistu TD, anglického sochára BRIANA THOMPSONA, ktorý vďaka podpore Britskej rady prišiel vytvoriť svoj objekt priamo do Bratislavy, PETRA ROLLERA či JÁNA HOFFSTÄDTERA s prekvapivým výrazným odľahčením svojho diela, a mnohých ďalších. V takto rozsiahlo formulovanom programe nebolo základným cieľom prezentovať dominujúce trendy slovenského či európskeho sochárstva, i keď určité prvky sú evidentné.
Vystavené diela v exteriérových priestoroch Starého mesta prechádzajú od konštruktivistických tendencií až po realistické zobrazenia a výrazne zasahujú do exteriéru mesta: konštruktivistické dielo MILANA DOBEŠA, archetypálna plastika ANDREJA RUDAVSKÉHO, krehká subtílna plastika PAVLA BINDERA, odosobnená figúra DALIBORA BAČU. Miestami sa aj v týchto dielach objavuje prvok hry a humoru, ako je to u fantaskného mobilu JURAJA ČUTEKA či sedačky v tvare figúry od SIMONA MOLLERA. Protipólom sú geometrizujúce plastiky MILANA LUKÁČA a BRIANA THOMPSONA, alebo rudimentálna plastika ANTONIJUSA MIJSBERGHA či symbolizujúca plastika PETRA ROLLERA. Popri týchto dielach umiestnených v exteriéri sú v spomínaných galériách prezentovaní viacerí významní slovenskí sochári, čím akcia podáva pomerne reprezentatívny obraz predovšetkým súčasného slovenského sochárstva – JOZEF JANKOVIČ, ANDREJ RUDAVSKÝ, DUŠAN KRÁLIK, JURAJ GAVULA, PETER ROLLER, MÁRIA RUDAVSKÁ, JÁN HOFFSTÄDTER, RASTISLAV TRIZMA, MILAN LUKÁČ, JURAJ ČUTEK. V rámci široko koncipovaného projektu boli realizované aj videoinštalácie PETROM MELUZINOM a PETROM RÓNAIOM. Z najmladšej generácie sa suverénnym spôsobom v náročnej dvojfigurálnej kompozícii predstavil DOMINIK MONČEK.
V celku môžeme konštatovať, že výstava je značne rôznorodá a v tomto prípade by bolo ťažko hľadať určité prevládajúce tendencie, i keď predovšetkým v exteriéri je to najmä nefiguratívne zobrazenie. Pre niektorých z vystavujúcich autorov ( LADISLAV ČARNÝ, IGOR MINÁRIK, monogramista TD ), netvorí sochárstvo dominantnú polohu ich tvorby, avšak napriek tomu ich záujem o trojrozmerný objekt obohatil výstavu o nové dimenzie.
Podujatie SOCHA A OBJEKT III. je však viac ako len reprezentáciou sôch v exteriéroch a interiéroch mesta a v galériách. Je dôležitým fenoménom pri hľadaní a nachádzaní opätovného vzťahu jeho obyvateľov k tomuto roky systematicky ničenému mestu, Zároveň sa v rámci slovenskej, často netolerantnej výtvarnej scéne obnovila komunikácia na jednom projekte, ako aj komunikácia a spolupráca s výtvarníkmi zo zahraničia (BRIAN THOMPSON a SIMON MOLLER z Veľkej Británie, ROBERT THURMER, ZDENO MAYERCAK z USA, ANTONIUS MIJSBERGH z Holandska a MATHIAS HIETZ z Rakúska.)
Istú dávku symboliky pre celé toto podujatie nesú v sebe svetelné a neónové inštalácie JANY ŽELIBSKEJ a MILANA PAGÁČA, ako svetlo vychádzajúce z tmy a ešte výraznejšie laserová línia realizovaná po trase bratislavského korza (Michalská brána-križovatka Ventúrskej, Michalskej a Sedlárskej ulice-Rybárska brána), ktorá prechádza cez komunikujúce výtvarné objekty. Výtvarnému a architektonickému kolektívu (MICHAL BOGÁR, LUBOMÍR KRÁLIK, LUDOVÍT URBAN, LADISLAV ČARNÝ, VIKTOR HULÍK, MILAN PAGÁČ) sa podarilo realizovať líniu, ktorá sa vo večerných hodinách okamžite stala jedným z najzaujímavejších fenoménov atmosféry mesta. Čo je však snáď najpodstatnejšie – opätovný vznik a rozvíjanie IDEY o vrátení umenia do mesta.
To, čo je prezentované v rámci akcie SOCHA a OBJEKT III., je vážne umenie. Návštevníci sa objektov dotýkajú, deti po nich lozia a často si ani neuvedomujú, aké sú krehké – získavajú však nový vzťah k umeniu a možno aj k životu. Rovnako aj ďalší obyvatelia a návštevníci tohto mesta, ktorí sa takmer masovo stretávajú každý večer na korze pod laserovou líniou.


IVAN JANČÁR