« zoznam

SOCHA A OBJEKT IV.
25.06. - 29.08.1999

pešia zóna, II. nádvorie Primaciálneho paláca, Francúzsky inštitút, Letná čitáreň červený rak, GMB Pálffyho palác, Mirbachov palác, Galéria Z

 

 

Z medzinárodnej výstavy Socha a objekt sa za štyri roky jej existencie stala ojedinelá kultúrna akcia, takpovediac v celom našom najbližšom geografickom priestore. Väčšina vystavovaných diel je totiž umiestnená priamo v historickom exteriéri mesta; počas horúcich letných dní, ale najmä príjemných podvečererov,  jednoducho nie je treba za nimi chodiť po galériách a múzeách. Stačí mať oči dobre otvorené pri prechádzke Korzom, nazrieť do nádvorí palácov, dvorov meštianskych domov.
Umiestniť umenie do bratislavských ulíc, námestí a nádvorí sme mohli až potom, čo sme dokázali zvýšiť kultúrnu hodnotu týchto priestorov, zatraktívniť ich. 
Pre samosprávu mestskej časti Staré Mesto preto výstava Socha a objekt zostane nerozlučne spätá s viacročnou snahou o revitalizáciu historického jadra Bratislavy.
Vždy počas trvania výstavy ma baví zamiešať sa medzi korzujúcich spoluobčanov i náhodných návštevníkov nášho mesta a počúvať ich reakcie na vystavené diela. Už pri letmom pohľade do katalógu výstavy je jasné, že aj tohtoročné sochárske diela budú provokovať. Je to náš spoločný zámer; chceme aby Bratislavčania a návštevníci nášho mesta pociťovali iný vnemový zážitok , keď sa budú prechádzať Starým Mestom, aby dokázali odvážnejšie rozohrať svoju predstavivosť a fantáziu. Chceli by sme, aby ich Staré Mesto inšpirovalo tak, ako viacerých umelcov, ktorí priamo na "tvári miesta" vytvorili svoje diela.
Odkedy som sa stal starostom Starého Mesta, žijem pre jeden zo svojich veľkých snov: predstavujem si ako raz budú Bratislavčania vďační a hrdí na to, že víkend môžu stráviť vo svojom meste, že tento čas budú považovať za bohato, zaujímavo a najmä kultúrne strávené chvíle. V tom sa odlišujú mestá známe svojou aurou od vidieka. Mám dobrý pocit, že pár mesiacov pred vstupom do nového tisícročia začína túto auru získavať aj Bratislava. Výstava Socha a objekt jej k tomu výdatne napomáha.

Andrej Ďurkovský, starosta MČ Bratislava - Staré Mesto

......................................................................................................................................

 

Viacerí z nás poznajú ten zvláštny, povznášajúci a hrejivý pocit
z dobre vykonanej práce, keď sa darí napĺňať vytýčený cieľ či zámer.
Otvorenie štvrtého ročníka výstavy SOCHA a OBJEKT za účasti množstva divákov v Galérii Z, ako aj neskôr večer na Hlavnom námestí, okrem príjemného citového rozpoloženia ma utvrdilo v presvedčení, že aktivita v podobe každoročného stretnutia s umením v bratislavských uliciach, na nádvoriach a námestiach,
je nanajvýš životaschopná a našla si už svoje neodmysliteľné miesto v kalendári  podujatí letnej Bratislavy.
Tohtoročný rekordný počet účastníkov - 40 umelcov, z toho 11 zo zahraničia,
svedčí aj o stúpajúcom kredite tohto podujatia v umeleckej komunite.
Viacerí domáci, ale najmä zahraniční účastníci, vytvorili svoje diela priamo pre túto výstavu.
Potešiteľná a s vďakou prijatá je aj reakcia mnohých zahraničných kultúrnych inštitútov pôsobiacich na Slovensku, ktoré sa významnou mierou spolupodieľajú na realizácii výstavy SOCHA a OBJEKT IV. Vďaka patrí i všetkým ostatným spolupracovníkom a sponzorom, bez ktorých aktívnej účasti by sa tento projekt nemohol uskutočniť.
Dovidenia v novom miléniu na jubilejnom, piatom, ročníku  SOCHA a OBJEKT.


Akad.mal. Viktor Hulík - ARTLINES

 

 

 

 

viac informácií »

Štvrtý ročník projektu Socha a objekt pripravený Agentúrou ARTlines v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy a Miestnym úradom mestskej časti Bratislava Staré Mesto má ambície stať sa výrazným kultúrnym fenoménom, konaným v letných mesiacoch v rámci starej časti Bratislavy. Jeho ciele sú podložené výrazným ohlasom na predchádzajúce časti - duchovne obohacovať obyvateľov Bratislavy a jej návštevníkov a v konečnom dôskedku dostať Bratislavu do výraznejšieho európskeho kultúrneho povedomia. A v neposlednom rade - prezentáciuou tvorby významných, ako aj mladších talentovaných výtvarníkov nielen zo Slovenska, ale aj viacerých dalších krajín v interiéroch a exteriéroch starej časti mesta inšpiratívne pôsobiť aj na realizácie ďalších projektov, ktoré by dodali Bratislave nového ducha a spravili z nej mesto koncentrované na významné i atypické umelecké projekty.

Tohtoročná akcia je zameraná predovšetkým na svetelné inštalácie, či už v interiérových alebo exteriérových častiach. V tomto roku sú koncentrované predovšetkým v suteréne Pálffyho paláca, kde sú pozoruhodné inštalácie od Mariána Mudrocha, Stanislava Zippeho, Petra Meluzina alebo magické holografie Attilu Csálaya. Z Mirbachovho paláca je každý večer osvetľované priečelie Františkánskeho kostola v autorstve Stanislava Zippeho a napokon je to aj osvetlenie Rolandovej fontány Viktorm Hulíkom a Milanom Pagáčom. V tomto ročníku sa stretávame s jedným novým faktom, ktorý svedčí o postupne rastúcom význame tohto podujatia. Už väčšina zo zúčastnených autorov pripravovala pre tohtoročnú akciu špeciálne projekty, často aj v monumentálnych rozmeroch, či sa to týkalo našich alebo zahraničných účastníkov - ako Julia Livsey z Anglicka, Jürgen Faust z Nemecka a mnohí ďalší. Rád konštatujem, že v rámci tejto akcie vytvorili niektorí autori diela, ktoré osobne považujem za jedny z doterajších vrcholov ich tvorby, ako je to u Ota Bachoríka či Jána Ťapáka. Výraznejšie je zastúpená aj najmladšia generácia slovenských sochárov, dokonca sú tu prezentované aj diela troch autorov, ktoré boli ich tohtoročnými diplomovými prácami na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a som presvedčený, že z nich rastú výrazné osobnosti nášho výtvarného umenia - Michal Šuda, Martin Pala a Peter Porazík. Verím, že týmto dielam, ako aj všetkým ostatným prezentovaným na tomto projekte, sa podarí začleniť do kontextu každodenného života.

Ivan Jančár