« zoznam

SOCHA A OBJEKT V.
23.06. - 03.09.2000

pešia zóna, Grassalkovichova záhrada, GMB Pálffyho palác, Galéria Z

 

Zdá sa to takmer neuveriteľné, ale rímska číslica päť v titule tohtoročnej výstavy hovorí o tom, že sa tu už po piaty krát stretávame, aby sme na začiatku leta sprístupnili širokej verejnosti sochy a objekty nainštalované na bratislavských nádvoriach, uliciach, námestiach.
Projekt vznikol v roku 1996 a stal sa pravidelnou súčasťou bratislavského Kultúrneho leta. Jeho realizácia výrazným spôsobom prispieva k obohateniu letnej ponuky kultúrnych aktivít, je významným prínosom k oživeniu centrálnej časti mesta, vytváraniu jej nového genia loci.
Zo skromnej prehliadky niekoľkých domácich autorov prezentujúcich svoje diela na prvej výstave sa postupne, v priebehu uplynulých rokov, stalo veľké medzinárodné podujatie, v tomto roku s účasťou 34 autorov z 12 krajín s viac než päťdesiatimi prácami.
Ciele, ktoré sme si stanovili na začiatku - dostať výtvarné diela  do bezprostredného kontaktu s divákom, medzi domy a na ulice, aby ozvláštnili všednú každodennosť mesta poetickou metaforou či sviatočným pocitom dotyku s umením, sú stále aktuálne i dnes, pri piatom ročníku konania výstavy.
Možnosť tejto bezbariérovej komunikácie výtvarných diel so širokou verejnosťou pomáha budovať vzťah k umeniu, je dôležitým fenoménom pri hľadaní a nachádzaní vzťahu jeho obyvateľov, ale aj návštevníkov, k tomuto mestu. Účasťou zahraničných umelcov pomáha zaraďovať Bratislavu do výraznejšieho európskeho kultúrneho povedomia.

Viktor Hulík

 

 

viac informácií »