« zoznam

SOCHA A OBJEKT VI.
29.06. - 02.09.2001

Grassalkovichova záhrada, GMB Pálffyho palác, Galéria Z

Exelencie, vážené dámy, vážení páni

dovoľte mi, aby som Vás v mene organizátorov čo najsrdečnejšie privítal na už šiestom ročníku medzinárodnej výstavy SOCHA a OBJEKT, ktorá sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Rudolfa Schustera.
Obzvlášť srdečne vítam medzi nami J.E., veľvyslankyňu Chorvátskej republiky pani Andreu Gustovič – Ercegovac a  J.E., veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko pána Franka Lambacha,
ako aj našich hostí a kolegov zo zahraničia :
Kurta Gebauera z Českej republiky
Herberta Hofera z Rakúska
Josefa Adama Mosera z Rakúska a
Vratislava Karla Nováka z Českej republiky.
Chcem im zároveň ako aj ostatným kolegom vyjadriť poďakovanie za ich ochotu a aktívnu spoluprácu pri realizácii tohto podujatia.
Na tohtoročnej výstave je prezentovaných  60 prác od 32 autorov, z ktorých sú 14 zo zahraničia.
Tak ako napovedá názov výstavy jedná sa o diela trojdimenzionálne,  ktorých autori používajú širokú škálu materiálov ako aj  výrazových prostriedkov. Taktiež generačné zastúpenie je široké – na výstave sú zastúpení rovnocenne renomovaní umelci spoločne s mladou , v niektorých prípadoch začínajúcou generáciou tvorcov. Stalo sa už dobrým pravidlom, že každoročne sa na výstave zúčastňujú aj čerství absolventi Vysokej školy výtvarných umení. Výstava si nekladie za cieľ  mapovať súčasnú sochársku scénu, tak ako na začiatku v roku 1996, hlavným cieľom podujatia je dostať výtvarné umenie do bezprostrednejšieho kontaktu s divákom.

Naplneniu tohoto zámeru napomáha najmä exteriérová časť výstavy, ktorej podstatná časť s veľkoformátovými dielami je v tomto roku situovaná najmä v Grassalkovichovej záhrade. Práce komornejšieho charakteru sú sprístupnené v Galérii mesta Bratislavy v Pálffyho paláci, v Poľskom inštitúte, v Galérii Z tu v Zichyho paláci a od 23.7. bude výstava doplnená o daľšiu jej časť v Rakúskom kultúrnom fórume na Zelenej ulici.

Viktor Hulík

 

viac informácií »