« zoznam

Archív


POSVÄTNÝ ODKAZ
08.11. - 01.12.2007

POSVÄTNÝ ODKAZ - Edward S.Curtis a Severoamerický Indián

Fotografická výstava zo zbierky CHRISTOPHERA G.CARDOZA

 .

POSVÄTNÝ ODKAZ –
EDWARD S.CURTIS A SEVEROAMERICKÝ INDIÁN
8.11. – 1.12.2007

Výstava fotografií zo zbierky Christophera G.Cardoza

Vernisáž: 8.11.2007 o 17.00 hod.
Výstavu otvorí veľvyslanec Spojených štátov amerických Rodolphe M.Vallee

Ide o unikátnu putovnú výstavu fotografií pripravenú špeciálne pre Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov.
Výstava už prešla Latinskú Ameriku a v súčastnosti sa premiestňuje po celej Európe.
Prvýkrát na Slovensku majú milovníci fotografie, umenia a histórie možnosť obdivovať zaujímavú výstavu snímok Edwarda S. Curtisa.
Výstava ´Posvätný odkaz Edward S. Curtis a Severoamerický Indián  pochádza zo súkromnej zbierky Christophera G. Cardoza. Predstavuje ukážku z celoživotného diela E. S. Curtisa, ktoré redaktor denníka New York Herald v roku 1911 označil za najgigantickejší vydavateľský počin od čias vydania Biblie kráľa Jakuba. Autor totiž behom 24 rokov trvajúceho projektu nasnímal takmer 50 tisíc negatívov a 10 tisíc zvukových nahrávok reči a hudby pôvodných obyvateľov.
Hlavným zmyslom tejto výstavy je oslava pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky, ich dejín a kultúry. Výstava je skvelou ilustráciou rozsiahlej a pozoruhodnej rôznorodosti severoamerických indiánskych kmeňov a zároveň holdom slávnemu fotografovi a etnografovi Edwardovi S. Curtisovi.
Prezident Theodore Roosevelt v liste z roku 1905 fotografa vychválil slovami: "Môj drahý pán Curtis, prácu, ktorú ste vykonali, považujem za jedno z najcennejších diel, aké dnes môže Američan vykonať. Vaše fotografie hovoria sami za seba, rovnako ich úžasná umelecká hodnota, tak aj ich význam ako historických dokumentov."
Zdrojom všetkých diel, zahrnutých do kompozície tejto výstavy, je súkromná zbierka Christophera Cardozu. Ide o najväčšiu a svojou šírkou najreprezentatívnejšiu zbierku Curtisových fotografií na svete.
Hoci zbierka Christophera Cardoza obsahuje vyše 4000 fotografií, na aktuálnej výstave nájdete šesťdesiat najpresvedčivejších a najpodmanivejších Curtisových obrázkov. Každý obrázok je nanovo vytlačený na taký formát a materiál, ktoré čo najväčšmi zdôrazňujú umelecké posolstvo objektu.

Výstava sa koná v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických

.

viac informácií »