« zoznam

Archív


VAŠE DOKLADY PROSÍM ...
12.02. - 08.03.2009

Výstava sa koná v spolupráci s:
Velvyslanectvom USA
Tatra Real
BSP Group
Rotarex
Leberfinger
BossCan
BSP Remo/MS Support

.

Umelci Daniel Georges a Rumiko Tsuda z New Yorku v spolupráci s Museum of Arts a Crafts-Itami (Japonsko) a Alma on Dobbin  pripravili pre Vás putovnú výstavu “Vaše doklady prosím (Your Documents Please)“, ktorá sa bude konať v Galérii Z v Bratislave od 12. februára 2009 do 8 marca  2009.
Pretože globalizácia zvyšuje mobilitu a oslabuje lokálne väzby, život ľudí na celom svete formuje legitímnosť alebo nelegitímnosť ich postavenia v skupinách a inštitúciách, ktoré na seba navzájom pôsobia. Identifikačné dokumenty, ako pasy, kreditné karty, vodičské preukazy a vizitky, sa stali fyzickým médiom, v ktorom sa realizuje politická, obchodná, kultúrna a najmä duchovná dispozícia jednotlivca.  Keďže sa vytvárajú nové formy a kritériá identifikácie, mení sa dokonca aj povaha identity.

Do projektu “Vaše doklady prosím (Your Documents Please)“ bolo priamo zapojených viac ako 250 umelcov žijúcich v 26 štátoch. Účastníci boli oslovení aby vytvorili malú predlohu o veľkosti cestovného pasu, ktorej funkcia má byť viditeľne ako aj koncepčne taká, aké sú aj preukazy totožnosti.
Putovná výstava ktorá vznikla, odzrkadľuje široké spektrum prístupov k danému zadaniu.

Popri kladení dôrazu na preukaz totožnosti, na mieste štítku nájdete certifikát spolu s menom, fotografiou, miestom pôsobenia ako aj krajiny pôvodu toho-ktorého umelca, spolu s fotografiou a komentárom k vystavenému dielu.

Výstava bola prvý krát prezentovaná v Japónskom múzeu The Museum of Arts and Crafts-Itami a odtiaľ sa presunula cez Yokohamu, Budapešť a Berlín do Bratislavy a následne bude na jar pokračovať do mexickej Guadalajary.

http://yourdocumentsplease.com.

.

viac informácií »