« zoznam

Archív


DÓRA MAURER (H) - PRESAHY
04.03. - 04.04.2010

.

DÓRA MAURER (Budapešť, 1937)
sa od 70. rokov 20.storočia radí ku kľúčovým osobnostiam maďarského výtvarného umenia.

Absolvovala štúdium maľby a grafiky na Maďarskej akadémii výtvarného umenia a jej prvé umelecky vyzreté diela boli série medirytín. Následne sa jej záujem obrátil konceptuálnym a  interdisciplinárnym smerom a venovala sa tvorbe fotografických sérií a experimentálnych filmov. Od 1980-tych rokov sa venuje konceptuálnej maľbe.
Pre „bežného človeka“ je Maurer ešte stále abstraktnou umelkyňou, hoci sa už výrazne vzdialila od tohto stáročného umeleckého smeru. Jej obrazové prvky sú skôr „konkrétne“, čo znamená, že ich formy a farby nemajú žiadne „seba presahujúce“ symbolické a tajuplné významy. Jej diela vlastne ani nie sú obrazmi, ale skôr farebnými kompozíciami, pomocou ktorých vyjadruje rôzne myšlienkové systémy: farby zoraďuje vedľa seba aj za seba, jednotlivé formy posúva a presúva, akoby si chcela vyskúšať elementárne prvky maľby. Výsledok je však vždy originálny, dynamický a prekvapivý. Akoby divákom naznačovala, pozrite, aké je to jednoduché a predsa sa tým dajú vytvoriť rôzne účinky.

Diela, ktoré sa teraz predstavujú verejnosti, umelkyňa nazvala „presahy“, čo je zaujímavé, lebo tento názov podnecuje každého diváka k určitým myšlienkovým úkonom. Kým diváci skúmajú, čo sa vlastne prekračuje, pomocou foriem a farieb nachádzajú úplne iné pojmové asociácie. Väčšina diel Dóry Maurer prechádza v inom jazykovom prostredí zvláštnou transformáciou. Jednotlivé „posuny“, „prieniky“, „zoradenia“, „quod libet”-y („ako sa páči“) a ostatné „kváziobrazy” v preklade do iných jazykov získavajú stále nové a nové významy a v dôsledku toho tie isté farby a formy vyvolávajú u rôznych divákov rôzne pojmové asociácie.

László Beke

.

viac informácií »