« zoznam

Archív


GRAFIKA a lá TEX-MEX
13.05. - 13.06.2010

.

Výstava: „Grafika a lá TEX-MEX“, ktorej názov bol inšpirovaný kulinárskym termínom označujúcim špecifickú kuchyňu štátu Texas so silne mexickým vplyvom, predstavuje jeden segment z grafickej produkcie štátu Texas, a to síce produkciu amerických grafikov mexického pôvodu.
Termín Chicano/ Chicana vznikol počas Chicano hnutia za občianske práva v roku 1960. Označuje občanov narodených a žijúcich v Spojených Štátoch Amerických, ktorí majú mexický pôvod.
Arte Chicano je výtvarným hnutím reagujúcim na dôsledky pripojenia pôvodne mexického štátu Texas k Spojeným štátom Americkým. Nová situácia vygenerovala potrebu obhajovania si mexickej identity v rámci väčšieho celku, ktorý od roku 1846 predstavovali Spojené Štáty Americké.
Vzniká tak unikátny fenomén post-mexikanizmu, ktorý je záznamom súčasnej kultúry Američanov mexického pôvodu, ich sociálneho zázemia, viery a politických postojov. Arte Chicano zároveň prezentuje vizuálne novú formu nezaťaženú najnovšími štýlovými tendenciami, svojvoľne a suverénne si raziacu svoju cestu.
Arte Chicano svojimi parametrami zodpovedá charakteru postkoloniálneho umenia, ktoré ráta so stratégiou presadzovania, vymedzovania a udržovania si vlastnej kultúrnej identity.
Kolekcia „Chicano grafík“ bola zapožičaná od „Coronado Studio“ v štáte Texas, vedeného Samom Coronadom, významným grafikom a maliarom. Vybrané serigrafie reflektujú typické obsahové a štylistické atribúty výtvarného hnutia: Arte Chicano.
.

viac informácií »