« zoznam

Archív


DANUTA BINDEROVÁ a OLEG FINTORA
11.11. - 05.12.2010

.
Zámer, usporiadať spoločnú výstavu,  sa zrodil pred tromi rokmi.  Z priateľstva  a filozoficky blízkeho zamerania výtvarného programu.  Obaja, maliarka Danuta Binderová  a sochár  Oleg Fintora, patria i keď s rozdielom generácie k osobitým, stálym a konzekventným  predstaviteľom geometrickej abstrakcie v slovenskom prostredí.
V roku 2009  však Danuta Binderová náhle umrela. Z aktívnej participácie sa tak dostala do polohy čestného hosťa  a výstava má nádych epilógu. Realizuje sa vďaka  zapožičaným obrazom z troch súkromných zbierok. Obsahuje 21 diel v časovom  rozpätí tridsiatich piatich rokov.  Od roku 1970 do roku 2005 rámci možností celkom výpovedne dokumentujú tému jej tvorby vo vývinovom oblúku – od puristického chápania geometrie k jej individuálnejšej a osobnejšej interpretácii. Variovanie  systému poľa štvorca, jeho zmnoženie vo farebnom rozlíšení v priestore a perspektíve.
           
Oleg Fintora pokračuje treťou výstavou zo série „Multiples“ – predstavuje priestorové objekty  čistých línií  a tvaru zo strojovo opracovaného plexiskla v partnerstve s nerezovým či zriedkavejšie  medeným plechom. Bez stôp a otlačkov prstov autora. S témou kruhu v rôznych vzťahoch a kompozičných  schémach, s využitím radenia, násobenia  a preskupovania v ploche a priestore. Osobito pracuje s kontrastnými vlastnosťami materiálov, s priehľadnými,  svetlopohlcujúcimi, reflexnými, kovovými, tmavými a svetlými... S transparentným „telom“ objektu a plnou, linkou alebo výrezom s cieľom zvýznamniť a akcentovať ilúziu dynamiky a rotácie. Hĺbky v ploche  a vznášania sa v priestore.
Danuta Binderová – 1935, Varšava – 2009, Bratislava
Študovala  maľbu na Akadémii výtvarných umení vo Varšave a ako štipendistka Ministerstva kultúry Poľskej republiky na Vysokej škole umelecko priemyslovej v Prahe.
Oleg Fintora – 1948 v Bratislave
Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Hochschule für bildende Künste v Hamburgu. Žije a tvorí v Bratislave.
.

viac informácií »