« zoznam

Archív


MÁRIA FILOVÁ a JULIÁN FILO – Odrazy života
26.05. - 19.06.2005

Koncepcia výstavy manželov Márii a Juliána Fila predstavuje výber maliarskych diel z posledného tvorivého obdobia  (od 1990 – 2003).


Mária Filová (1927) študovala na Obchdnej akadémii v Bratislave a počas štúdia navštevovala súkromnú krajinársku školu Júliusa Allóa ( 1945). Po maturite pokračovala v štúdiu maliarstva na Pedagogickej fakulte u profesorov J. Mudrocha a D. Millyho. V roku 1949 – 1950 pokračovala na VŠVU v Bratislave u prof. J. Mudrocha a Ľ. Fullu. Po previerkach bola zo školy vylúčená z náboženských dôvodov. Od roku 1961 bola členkou ZSVU a  zúčastňovala sa na výstavách doma i v zahraničí.
Od začiatku tvorivej cesty je konštantou jej tvorby svet prírody, ktorý pozoruhodne rozvíjala i v textilnej tvorbe. Blízky vzťah ku krajine evokuje aj výber prezentovaných  diel na výstave v expresívnom vyjadrení. Tajomstvo existencie prírody a človeka, reflexie, metamorfózy sú úvahy maliarky o rozmere sveta, ktorý siaha k hranici nekonečna. Krajiny duše sú meditáciou o nenapodobiteľnom zázraku človeka a prírody.


Julián Filo ( 1921) študoval  vo Viedni architektúru (1942 – 44), v štúdiu pokračoval na AVU v Prahe (1945 – 46) a na Oddelení kreslenia a maľby pri SVŠT v Bratislave u profesorov J. Mudrocha a D. Millyho. Od konca 50. rokov pracoval v oblasti monumentálnej tvorby v architektúre. Jeho komorná tvorba bola prezentovaná na mnohých individuálnych výstavách a kolektívnych prehliadkach doma a v zahraničí.
Výber maliarskej tvorby na výstave je neutíchajúcim príbehom o človeku v súčasnom svete. Zobrazované situácie človeka majú náročný obsahový program s filozofickou  a etickou reflexiou, nie však s moralitou. Od 90. rokov je v cenre diania  okrem človeka prítomný Kristus ako východisko z riešenia bezvýchodiskových situácií.


 
 PhDr.Klára Kubíková