« zoznam

Archív


PF-ky
08.12. - 29.01.2012

PREDAJNÁ VÝSTAVA!
.
PF-ky od autorov:
Alojz Klimo, Milan Dobeš, Július Koller, Jozef Jankovič, Juraj Meliš, Tamara Klimová, Igor Minárik, Otis Laubert, Eduard Antal, Elvíra Antalová, Milan Bočkay, Klára Bočkayová, Vladimír Popovič, Rudolf Fila, Peter Roller, Viktor Hulík, Rudolf Sikora, Juraj Bartusz, Jana Želibská, Marián Meško, Vojtech Kolenčík, Tamara Kolenčíková, Ján Švec, Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Miroslav Cipár, Dušan Kállay, Dezider Tóth, Elvíra Antalová, Štěpán Pala, Zora Palová, Anna Horváthová, Robert Urbásek.
.

.

Novoročné priania sa už tradične spájajú so skratkou P.F. Ide o francúzske slová "pour féliciter" - v preklade "blahoželanie k" alebo "pre šťastie".

Odkedy sa v strednej Európe posielajú novoročné želania sa presne nevie. Traduje sa, že písomné pozdravy ako prvý v Rakúsko-Uhorsku začal používať český gróf Karel Chotek z Vojnína a Chotkova. Mal veľa známych a vždy ich musel navštíviť, aby im osobne zaželal všetko najlepšie do Nového roku. Trvalo to dlho a počasie mu často znemožňovalo cestovať, takže sa k niektorým priateľom ani nedostal. Preto, aby dodržal bontón, rozhodol sa pre písomnú formu blahoželania. Tieto si v roku 1827 objednal u riaditeľa pražskej kresliarskej akadémie Josefa Berglera. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia český maliar a grafik Viktor Stretti písal na novoročenku dve francúzske slová "pour féliciter", z ktorých onedlho zostalo iba P. F..

 Ako naznačuje krátky exkurz do obdobia vzniku tejto zvyklosti, prvými tvorcami PF- iek boli výtvarní umelci. Zdá sa, že aj v nasledujúcich rokoch si výtvarná komunita osvojila možnosť posielať svojim priateľom a známym novoročné pozdravy prostredníctvom formátovo malého výtvarného diela, vytvoreného len na túto príležitosť. PF-ka obyčajne reprezentuje svojho autora a odráža spôsob či zameranie jeho tvorby. Tak ako existuje nepreberné množstvo výtvarných programov jednotlivých umelcov, tak isto v ich PF-kách sa prezentuje široká škála rôznych prístupov či využitia nespočetných výtvarných techník a postupov.

Posielanie PF-iek sa medzi umelcami stalo veľmi populárne v období 70 - 80 rokov, keď veľa z nich malo častokrát  problém s vystavovaním svojej vlastnej tvorby na oficiálnej scéne. PF - ka poslaná priateľom na konci roku  bola teda aj akousi informáciou o nich samotných, ako aj správou  o napredovaní  ich nezávislého výtvarného snaženia.

Táto výstava je zložená PF-iek  slovenských autorov, z obdobia rokov 1983 - 2011.

.

viac informácií »