« zoznam

Archív


JÁN VASILKO - OD SÚMRAKU DO ÚSVITU
04.02. - 15.03.2015

.

Výstava Humenčana Jána Vasilka (ročník 1979) "Od súmraku do úsvitu" je prierezom posledného, takmer päťročného obdobia, ktoré v jeho tvorbe znamená dosť zásadný obrat. Tento absolvent košickej Fakulty umení a žiak pedagógov Rudolfa Sikoru a Adama Szentpéteryho v roku 2005 získal cenu Oskára Čepana pre najpodnetnejšieho výtvarníka do 35 rokov, v roku 2008 a 2012 sa umiestnil na druhom mieste súťaže VÚB v oblasti maľby a v roku 2010 sa stal víťazom Medzinárodnej výtvarnej ceny rakúskeho stavebného koncernu Strabag. Okrem Slovenska samostatne vystavoval v Ríme, Miškolci, Viedni, Prahe, Brne, Berlíne.Námetovo ho zaujímajú industriálne či strojové prvky a detaily, čím nadväzuje na historickú líniu kubizmu a konštruktivizmu, ktorú však zľahčuje absurdno-dadaistickým alebo poeticko-surrealistickým vtipom. Ostrú obrysovú líniu dosiaľ dopĺńal zemitým technicistickým koloritom. V spomínanom poslednom údobí - autorom nazývaným medzisériou - objavuje krásu výrazných farieb, ktorým postupne podlieha. Pod ich vplyvom začína uvoľňovať aj samotnú výstavbu obrazu, a tak od statických a centrálnych kompozícií maliar prechádza k vzrušeným a asymetrickým podobám, v ktorých tušiť pohyb a vnútornú dynamiku.
Jano Vasilko žije v Košiciach.

.

viac informácií »