« zoznam

Archív


MILOŠ KOPTÁK
09.02. - 26.03.2017

.

MILOŠ KOPTÁK 

"Co klenotů a perutí spí v hrobě zapomenutí"

Absolvent grafiky a knižnej ilustrácie na bratislavskej VŠVU Miloš Kopták (1969 Žilina) sa venuje maľbe, kresbe, priestorovej tvorbe, fotografii, land artu, a najmä knižnej ilustrácii, pričom spolupracuje s domácimi aj zahraničnými vydavateľstvami. Stál pri založení Asociácie ilustrátorov, vedie galériu ilustrácie Toto!, lektoruje odborné semináre a workshopy (Paríž, Bologna, Kuala Lumpur, Frankfurt, Moskva…).  Získal viacero ocenení (Grand Prix Vox humanita Ostrava – 1994, Grand Prix Gaz de France – 1997, Najkrajšia kniha roka 2003, Zlatá stuha 2006, Najkrajšie ilustrácie roka, Praha – 2007, Cena Ľudovíta Fullu 2009). Vystavoval na viacerých samostatných a skupinových výstavách doma aj v zahraničí.

Prehľad v Galérii Z je zhrnutím doterajšej niekoľkoročnej tvorby a výskumu v oblasti koláže, práce s papierom a objektu. Názov cituje verš Charlesa Baudelaira v preklade Vítězslava Nezvala a odráža výtvarníkovo úsilie o prácu s odvrhnutým, odstaveným a odpísaným materiálom. Pravidlo recyklácie hmoty a myšlienky ho totiž zaujalo natoľko, až sa mu stalo životným princípom. Pocit znovuzrodenia (reinkarnácie) je pre neho zavše viac, ako zrodenia zásadne nového a pôvodného (ak také vôbec jestvuje). 

Výstava krúži okolo vymedzenia pojmu krásna a námetu Idola. Popudom pre diela s poopravenými tvárami dnes už neznámych hercov. či modeliek bol strach zo zániku. V prípade kresieb na obrazových podkladoch módnych časopisov a veľkoplošných plagátov "Gumované hlavy" ide o formu novodobých palimpsestov. Ukazujú úsilie vymazať zo seba šľachtené a vzorové normy vonkajškového humanizmu, čím vznikajú znetvorené a pokrivené podoby rýchlokvasených božstiev.  V "Krabiciach" zase podobizeň idolu vydutím prechádza do priestoru. Maliarsku retuš tu nahradil predmet, ktorý priradením prináša novú metaforickosť. 

Asamblážové "Objekty" sa pohrávajú s myšlienkou rozloženia pôvodného sveta a jeho opätovného usporiadania v inej, asociatívne nečakanej súvislosti.  V "Zaváraninách" alchýmia recyklácie rodí príbehy plné osobných odkazov a symboliky – malé divadelné predstavenia zakonzervované sťaby dnešné relikvie alebo správy vo fľaši.

Celok predstavených prác Miloša Koptáka tak pripomína potrebu ustavičného prehodnocovania hodnôt, význam časového odstupu od vecí, ako aj vzťahu k nim.

PhDr. Miro Procházka

viac informácií »