« zoznam

Archív


Predstavuje sa OSAS
06.06. - 29.07.2018

OSAS / Open Structures Art Society, Budapešť, (H)

členovia:
Levente Bálványos, Barna Benedek, Tibor Gáyor, István Haász, Katalin Haász, István Haraszty, Katalin Hetey, Tamás Jovánovics, Antal Kelle, Tamás Konok, Zsuzsanna Kóródi, Dóra Maurer, János Megyik, András Mengyán, Júlia N.Mészaros, Vera Molnár, Barbara Nagy, István Nádler, András Szöllösi-Nagy, Judit Nemes, Kamilla Szíj a András Wolsky.
čestní členovia:
Bob Bonies, Hans-Jörg Glattfelder, Viktor Hulík, Manfred Mohr
.

.

Umelecký spolok otvorených štruktúr (Open Structures Art Society – OSAS) založený v roku 2006 si dal za  cieľ zabezpečiť prezentáciu a zachovanie geometrického umenia, ktoré sa považuje za progresívnu tradíciu maďarskej umeleckej tvorby. Názov spolku je referenciou na slobodné vizuálne štúdie a tvorivé experimenty zastúpených umeleckých odvetví, na interdisciplinárne uvažovanie spolku a otvorenú spoločnosť Karla Poppera.

Iniciatívu Umeleckého spolku OSAS od začiatku podporuje Múzeum krásneho umenia v Budapešti (Szépművészeti Múzeum). Hlavným miestom usporadúvania ich mimoriadne kvalitných výstav je Vasarelyho múzeum v Budapešti. Svojimi pravidelnými podujatiami vytvárajú príležitosť pre stretnutia výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, hudby, filmu a intermediálnych umení, na spoločné odborné diskusie a prezentáciu prominentných osobností formujúcich súčasné umenie. Organizovaním tematických výstav, vydávaním publikácií a pomocou sprievodných programov umiestňujú hlavné tendencie a vynikajúce výsledky maďarského konštruktívneho, konkrétneho umenia do európskeho kontextu a tým prispievajú k vzniku jednotnej naratívy. 

Členmi spolku sú umelci a niekoľko historikov umenia, jeho predsedníčkou je Dóra Maurer. 

Výstava je prvým krokom k oboznámeniu sa s tvorbou Umeleckého spolku OSAS a s výsledkami maďarského konštruktívneho, konkrétneho umenia po roku 1990.

Júlia N. Mészáros

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Velvyslanectvo Maďarska a Maďarský inštitút v Bratislave.

Výstava sa koná v rámci Týždňa maďarskej kultúry v Bratislave a v je súčasťou medzinárodnej výstavy  Konkrétne leto / Súčasné európske geometrické tendencie.

Výstavu Konkrétne leto / Súčasné európske geometrické tendencie na všetkých miestach jej konania ďalej podporili: BSP, Rakúske kultúrne fórum, Gefco, Francúzsky inštitút, Poľský inštitút, Ars Bratislavensis, SVÚ, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava - Staré Mesto, KK3, Kabinet architektúry.

viac informácií »