« zoznam

Archív


SLOVENSKÝ READY-MADE XX. A XXI.STOROČIA
03.09. - 22.10.2021

.
Karol Baron, Daniel Bidelnica, Mária Bidelnicová, Helmut Bistika, Erik Binder, Miro Cipár, Eva Cisárová-Mináriková, Ladislav Čarný, Juraj Čutek, Maximilián Čutek, Boris Hanečka, Palo Choma, Július Koller, Miloš Kopták, Patrik Kovačovský, Bohuš Kubinský, Monika Kubinská, Stano Masár, Lubo Mikle, Svetozár Mydlo, Otis Laubert, Theodor Lugs, Dušan Pacúch, Peter Pisár, Vlado Popovič, Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Peter Roller, Dorota Sadovská, Dušan Sekela, Agneša Sigetová, Ivan Nestor Šafranko, Rasťo Trizma, František Turcsányi, Edita Vološčuková

.

.

Výstava je prvým pokusom zmapovať fenomén ready-madu na Slovensku, keďže jeho dejiny u nás dosiaľ nikdy nik nespracoval, ani sa nik jeho problematike systematicky nevenoval. Cieľom je predstaviť vývin od šesťdesiatych rokov, kedy sa formoval hlavne pod vplyvom profesora na bratislavskej Škole umeleckého priemyslu Theodora Lugsa v diele jednotlivých generácií tamojších absolventov Jozefa Jankoviča, Júliusa Kollera či Stana Filka, cez Svetozára Mydla, Otisa Lauberta, Dezidera Tótha, Petra Rollera a Igora Minárika, po Patrika Kovačovského a Dorotu Sadovskú. Neobíde ani solitérov akými sú Peter Rónai, Fero Guldan, Miloš Kopták, Peter Kalmus alebo Erik Binder. Významný je podiel východoslovenských výtvarníkov od absolventov pražských škôl Juraja Bartusza, Ivana Šafranka, Pavly Scerankovej či Erika Sikoru po Marka Blaža a Mariana Straku. Zámerom je ukázať prierez prístupov a tendencií, prostredníctvom ktorých zvolený predmet či výrobok nadobúda novú estetickú a významovú kvalitu.

Okrem expozície a katalógu, projekt zahrnie aj prednášku a kurátorské komentované prehliadky spojené s besedou s dostupnými autormi.

Miroslav Procházka

.