« zoznam

Archív


HOMMAGE Á KASSÁK
23.10. - 16.11.1997

S.Balko, K.Baron, J.Bartusz, P.Binder, D.Binderová, M.Bočkay, K.Bočkayová, M.Dobeš, N.Feďkovič, R.Fila, J.Hoffstädter, V.Hulík, J.Jankovič, A.Klimo, T.Klimová, J.Koller, V.Kraicová, I.Krošláková, B.Kubinský, O.Laubert, J.Meliš, M.Meško, I.Minárik, M.Mudroch, V.Oravec, M.Paštéka, D.Pončák, P.Roller, P.Rónai, L.Sabo, J.Želibská

výstava sa uskutočnila v spolupráci s Veľvyslanectvom a Kultúrnym inštitútom Maďarskej republiky

viac informácií »VÁŽENÝ KOLEGA,

v tomto roku si pripomíname 110. výročie narodenia a 30. výročie úmrtia novozámockého rodáka - výtvarníka, básnika, prozaika a novinára LAJOSA KASSÁKA , ktorý významnou mierou prispel k rozvoju európskeho avantgardného umenia a kultúry.
Pri tejto príležitosti chceme opäť, tak ako v roku 1987, usporiadať podujatie, prostredníctvom ktorého by sme chceli slovenskej kultúrnej verejnosti pripomenúť život a dielo LAJOSA KASSÁKA. Spomenuté podujatie bude pozostávať z kultúrneho programu, vernisáže výstavy KASSÁKOVÝCH diel zapožičaných z Budapešti ako i prác oslovených slovenských výtvarných umelcov.

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 23. OKTÓBRA 1997 o 17.00 hod. v priestoroch Galérie Z , v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici č.9.

Dovoľujeme si Vás preto vyzvať, aby ste sa na výstave z príležitosti dvoch tohtoročných jubileí LAJOSA KASSÁKA zúčastnili jedným svojim dielom - závesným obrazom, kresbou, grafikou, kolážou, objektom či sochou. Maximálna veľkosť závesných diel je limitovaná rozmermi 100 X 70 cm a pri trojrozmerných dielach prosíme vzhľadom k obmedzeným výstavným priestorom voliť primeraný rozmer diela.

Výstavu spoločne s Veľvyslanectvom Maďarskej republiky v SR organizujú páni JURAJ MELIŠ, FRANTIŠEK HORVAT a VIKTOR HULÍK. Kontaktnou osobou pre podujatie je FRANTIŠEK HORVAT, ktorý po Vašom súhlase s účasťou na výstave prerokuje s Vami všetky podrobnosti.

ZBER prác sa uskutoční dňa 20. OKTÓBRA 1997, od 10.00 - 15.00 hod. v Galérii Z, 1. poschodie, Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava.

JURAJ MELIŠ
FRANTIŠEK HORVAT
VIKTOR HULÍK