« zoznam

Archív


10 ROKOV ZDRUŽENIA GERULATA
08.12. - 03.01.2000

S.Balko, J.Bartusz, G.Gásparová-Illéšová, J.Čutek, J.Hoffstädter, A.Horváthová, V.Hulík, J.Jaňák, J.Jankovič, M.Kern, D.Králik, I.Krošláková, J.Meliš, S.Moller, V.Ossif, P.Roller, L.Sabo, J.Sapara, R.Sikora, P.Schultz, R.Trizma, I.Vidrová-Langerová, K.Zavarská

Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia
 dovoľte, aby som vás v mene organizátorov a Galérie Z čo najsrdečnejšie privítal na dnešnej vernisáži výstavy - 10 rokov Združenia Gerulata.
Ako už samotný názov výstavy napovedá, dnes podvečer otvárame jubilejnú výstavu združenia, ktoré vzniklo 25. júna 1989, v tom čase ako prvé, na Zväze slovenských výtvarných umelcov  nezávislé zoskupenie  tvorivých osobností slovenskej výtvarnej scény.
17. november 1989 dal nový rozmer snahám tohto združenia a odštartoval novú etapu ich aktívnej činnosti.
V priebehu uplynulých desiatich rokov sa Gerulata výrazne zapísala do povedomia kultúrnej verejnosti doma ako aj v zahraničí. Ako jedno z mála slovenských výtvarných združení, Gerulata zorganizovala množstvo výstavných a sympoziálnych podujatí. Vo svojej rovnomennej galérii prezentovala práce mnohých domácich a zahraničných umelcov. Z nepreberného radu výstav, ktoré sa konali v Gerulátskej galérii je nutné si pripomenúť výstavy kolegov z Veľkej Británie, USA, Dánska, Francúzska, Nemecka, Poľska, Švajčiarska, Rakúska, Nórska, atď.
Naopak, členovia Gerulaty sa predstavili na viacerých výstavách publiku v zahraničí  a to napríklad veľkolepou výstavou v renomovanej Hatton Galérii v anglickom Newcastli, v nemeckých mestách, Selbe, Heidelbergu, Hamburgu, viackrát reprezentovali Slovensko v Dánsku, Rakúsku, Švajčiarsku, viacerí členovia združenia v tomto čase vystavujú svoje diela na putovnej výstave v USA.

10 ročné jubileum býva príležitosťou k bilancovaniu, pripomenutiu všetkého pozitívneho a prínosného, ale nabáda aj k úvahe ako a čo ďalej. O tom však vám viac povie jeden zo zakladateľov Gerulaty, jej vicepredseda, kolega Juraj Meliš.

Viktor Hulík

viac informácií »