« zoznam

SOCHA A OBJEKT VIII.
26.06. - 31.08.2003

.

Medzinárodná výstava SOCHA A  OBJEKT sa počas ôsmych rokov svojej existencie stala pravidelnou súčasťou kultúrnej ponuky letnej Bratislavy. Bratislava a najmä jej centrálna časť v posledných rokoch výrazne zmenila svoju tvár. Zo zanedbaného a  neživého centra, poznačeného dlhým obdobím devastácie, sa v priebehu krátkeho času stalo vyhľadávané miesto, ktoré ponúka nielen dostatok možností na príjemné trávenie voľných chvíľ, ale i širokú paletu rôznych kultúrnych aktivít. Som veľmi rád, že to boli práve viaceré realizované projekty z oblasti výtvarného umenia, ako aj každoročná letná prezentácia výtvarných diel v rámci výstavy SOCHA A  OBJEKT, ktoré sa výrazne podpísali na formovaní nového ducha tejto časti Bratislavy.
Z malej prehliadky prác slovenských autorov na prvom ročníku výstavy v roku 1996 sa stalo medzinárodné podujatie, ktoré každoročne predstavuje na viacerých miestach v Bratislave sochárske  diela umelcov z rôznych krajín. Táto výstava ponúka nielen širokú škálu rôznych autorských  tvorivých  prístupov, ale  aj rôznorodou generačnou príslušnosťou vystavujúcich umelcov chce prezentovať divákovi  mnohoraké možnosti súčasného výtvarného umenia.
V súčasnom období zjednocujúcej sa Európy dostáva táto prehliadka aj ďalší rozmer – manifestuje výtvarné umenie ako univerzálny medziľudský dorozumievací prostriedok, napomáhujúci k lepšiemu vzájomnému sa poznávaniu a porozumeniu.

VIKTOR HULÍK

.

Jedno je isté. Umenie, to skutočné umenie, je stálym volaním po          ľudskosti, nepretržitou a často syzifovskou prácou na čomsi, čomu sa hovorí humanita, kultúra, intelekt.
A možno preto francúzsky spisovateľ Antoine de Saint-Exupéry povedal, že umenie nevzniká z držania vecí, ale z daru. Áno, už samotné umenie je dar. Ako starosta mestskej časti Staré Mesto som nesmierne hrdý, že práve naša mestská časť môže dnes privítať umelcov sochárov.
Prichádzate k nám, aby ste nás obdarovali. Váš dar však nie je či nebude hocijaký.  Prinášate nám dar nad všetky dary, pretože práve vďaka vášmu umeniu a virtuozite sa budeme môcť nielen obrazne, ale aj doslovne dotýkať krásna.
Skutočný človek, a o umelcoch to platí zvlášť, je predovšetkým ten, kto tvorí. A tvoriť znamená aj nevydarený úder dlátom. Pri skutočnom umení nie je priveľmi dôležité, s akým osudom sa stretne ten či onen pohyb, lebo dielo sa podľa už spomínaného Exupéryho rodí akoby z čarovnej moci prstov. Rodí sa nielen z vydarených pohybov umelca, ale aj z pohybov, čo sklamali. Jeden sklame, druhý uspeje. Pohyb, ktorý sklamal, poslúži pohybu druhému, úspešnému. A ten privedie k cieľu i toho človeka, ktorého pohyb sklamal. A tak kto svojím umením pozdvihuje ostatných ku krásnu, pozdvihuje všetkých. I tých, ktorí hľadali, a neuspeli. Lebo ten, kto sa dotkne krásna, nájde ho pre všetkých.
Ku krásnu je však cesta ťažká a dlhá. Preto vás prosím, majstri dlát, pomáhajte nám aj naďalej vzlietať do výšin a dotýkať sa krásna.
Už teraz vám za vašu ochotu a úsilie ďakujem.

PETER ČIERNIK
starosta MČ Bratislava – Staré Mesto

.

viac informácií »