« zoznam

SOCHA A OBJEKT IX.
24.06. - 29.08.2004

 .

Grassalkovichova záhrada, Slovenská národná galéria, GMB – Pálffyho palác, Galéria Z, Poľský inštitút, Pálffyho palác, Galéria Nova

.

Výstava sa konala pod záštitou ministra kultúry SR pána Rudolfa Chmela a starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto pána Petra Čiernika

.

viac informácií »

„Vážené dámy, vážení páni

dovoľte mi, aby som Vás v mene organizátorov čo najsrdečnejšie privítal na slávnostnom otvorení už deviateho ročníka medzinárodnej výstavy SOCHA a OBJEKT, ktorá sa v tomto roku koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky pána Rudolfa Chmela a starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pána Petra Čiernika.
Ďalej by som rád privítal viacerých kolegov - vystavujúcich autorov zo Slovenska, ako aj našich milých hostí, ktorí k nám zavítali zo zahraničia :
Miru Brtkovu zo Srbska, Oliviera de Cayron z Francúzska, Michala Cimala a Antonína Kašpara z Českej republiky, Adama Farkasa a Istvan Haasa z Maďarska, ako aj Rudi Stanzela z Rakúska.
Chcem všetkým vystavujúcim autorm vyjadriť poďakovanie za ich ochotu a aktívnu spoluprácu pri realizácii tohto podujatia.

Medzinárodná výstava SOCHA A OBJEKT sa stala pravidelnou súčasťou kultúrnej ponuky letnej Bratislavy a je jedným z mála medzinárodných podujatí v oblasti výtvarného umenia, ktoré sa pravidelne, každoročne na Slovensku uskutočňuje.
Výtvarné diela domácich a zahraničných umelcov sa prezentujú divákovi na viacerých miestach v centrálnej mestkej časti. Aj keď negatívne skúsenosti s vandalizmom tak trochu vytesnili sochy a objekty tejto výstavy v posledných ročníkoch do chránenejších priestorov, základné myšlienky tohto podujatia však zostávajú rovnaké aké boli na jeho začiatku – dostať výtvarné diela do bezprostrednejšieho kontaktu s divákom a tým budovať jeho vzťah k umeniu, napomáhať výmene kultúrnych hodnôt a v rámci medzinárodnej spolupráce vytvárať príležitosť k bližšiemu vzájomnému spoznávaniu iných kultúr prostredníctvom tak univerzálneho dorozumievacieho média, akým je výtvarné umenie.
Táto myšlienka je obzlášť aktuálna v tomto roku, keď sme sa zaradili do širokého spoločenstva európskych krajín a národov, čím sa nám vynárajú a núkajú nové možnosti budúcej vzájomnej kooperácie v rámci tohoto projektu.
Projekt vznikol v roku 1996 a zo skromnej prehliadky 13 domácich autorov prezentujúcich svoje diela na prvej výstave sa postupne, v priebehu uplynulých rokov, stalo veľké medzinárodné podujatie - na tohtoročnej výstave je prezentovaných okolo stovky prác od 44 autorov, z desiatich krajín.“

Viktor Hulík, kurátor a hlavný organizátor výstavy,
z príhovoru na slávnostnom otvorení výstavy 24.6.2004