« zoznam

Archív


ALFREDO GARCÍA ANDRÉS (E)
30.09. - 24.10.2004

Pintura  

Silencios y soledades

Sensaciones y vivenciasIntuición y reflexión

Color y pintura

Se conjugan formando vocablos,

De mudos silencios. 

Mirada blanca sobre blanco lienzoTiempo detenido, compás de espera.

Idea vaga, que vaga por el subconsciente

Como sueño invisible escrito en el viento

Que al despertar se difumina y se desvanece.

Es el olvido, máxima expresión abstracta. 

Ir y venir, obra en movimiento

Como el río que fluye ante mis ojos

Cargado de líquido elemento, y eterno movimiento.

Sonido de agua en el tiempo de paso,

De vigilia a sueño. 

Encrucijada, eterna elección, llena de dudas y certezas.

Pintura!

Pintura!

Esencia de luz y luz de sombras.

Pintura te llamas y yo así te siento.


DIALÓGY TICHA


García Andrés nám predkladá v tejto výstave svoje dielo z posledných dvoch rokov. Skladá sa z olejomalieb a rytín.
Na maľbách prevládajú teplé odtiene: žltá, červená, okrová, odtiene zeme, ktoré kontrastujú so zelenou a modrou farbou. Na všetkých je možné rozoznať geometrickú kompozíciu, či už explicitne alebo implicitne. Niekedy slúži na oddelenie farebných priestorov, inokedy ako náväznosť spojiva farby, ktorá v kombinácii so škvrnami a symbolmi vytvára tieto diela Je na nich možné oceniť spontánnosť a sviežosť gesta, pôsobivé formy, jasné myšlienky a zámery, všetko toto dobre vyjadrené prostredníctvom čistej techniky.
Tieto maľby nám ukazujú vnútorný svet, v ktorom sa odráža svet vonkajší, akoby šlo o zrkadlo, v ktorom sa nezobrazuje viditeľná skutočnosť, ale skôr svet pocitov, reflexií a prežitého.
S pohľadom priamo opačným, z vnútra von a naopak. Ako symbol, ktorý sa objavuje na niektorých obrazoch vo forme šípky s dvojitým hrotom, v opačných smeroch, symbol napätia a protikladu, ako samotný názov tejto výstavy, Dialógy ticha. Ako sa dá viesť dialóg s tichom? Manipulujúc s materiálom, kombinovaním farieb, atď.
Na rozdiel od hudby, ktorá sa skladá zo zvukov a rytmov, maľba sa tvorí z ticha a farieb. Dialógy bez zvuku, dialógy ticha, ktoré po troche vyvierajú, aby sa objavili na plátne, spájajúc rytmus a formy, kontrasty a odtiene, symboly a škvrny, konkrétno a abstraktno.
Na rytinách sa nachádzajú tri série malého formátu, ktoré sa doplňujú s obrazmi, tvoriac jednotu. Sú vytvorené leptom v kombinácii s tušom, hlavné a opakujúce sa motívy sú rastlinný svet a tekutý prvok.
García Andrés nám na tejto výstave ukazuje okno do svojho vnútra, pozývajúc nás k nahliadnutiu jej navštívením.
Tu máte Vy, návštevník, posledné slovo, aby sa cyklus uzavrel a maľba prestala byť nemou.


Hermenegildo Herrelopez