« zoznam

Archív


ANDRÉ GOEZU a SERGE LE TELLIER (F)
25.05. - 18.06.2006

KULTÚRNA OS PARÍŽ – BRUSEL – BRATISLAVA

Spolupráca Rotary klubov
PARIS-ACADÉMIE, BRUXELLES-NORD a RC BRATISLAVA


Jedným z cieľov hnutia ROTARY je rozvíjať priateľstvo, napomáhať poznaniu a medzinárodnému porozumeniu vo svete. Pri hľadaní vzájomnej dôvery je potrebné efektívne komunikovať, prekonať prekážky a bariéry, vrátane jazykovej. Snáď najuniverzálnejším jazykom, ktorému rozumie každý vnímavý človek, je reč hudby a výtvarného umenia.
Preto keď sme pred rokom spolu s priateľmi rotariánmi z klubov Paríž-Akadémia, Brusel-Sever na stretnutí v Bratislave hľadali námety na spoluprácu, dohodli sme sa na vzájomnej výmene v oblasti spôsobom, ktorý nepozná jazykové či kultúrne bariéry.
Kultúrna os Paríž-Brusel-Bratislava je nielen vyjadrením integračných snáh a situovania Slovenska v európskom kultúrnom priestore, ale aj priestorom pre poznanie výtvarného talentu niektorých členov Rotary.
Prvým počinom bola výstava slovenských výtvarníkov Viktora Hulíka a Milana Lukáča v Paríži na radnici šiesteho obvodu na námestí St. Sulpice a vo Versailles vo februári a v marci tohto roku.
Výstava francúzskych výtvarníkov André Goezu a Serga le Tellier je recipročným podujatím, ktoré umožňuje nielen zoznámiť sa s dielami oboch autorov, ale je tiež prispevkom k zbližovaniu ľudí a prehlbovaniu vzájomnej dôvery nielen medzi rotariánmi. Som presvedčený, že rotariánska „kultúrna os“ medzi troma európskymi metropolami bude inšpiráciou aj pre ďalšie aktivity iných subjektov podporujúcich zbližovanie a medzinárodné porozumenie.


Peter Beňuška
past prezident RC Bratislava 2004 - 2005

.

viac informácií »