Projekt


.
Hlavným zámerom organizátorov tohto podujatia je tak, ako aj po predchádzajúce roky, dostať výtvarné diela do bezprostredného kontaktu s divákom.
Príležitosť takejto bezbariérovej vzájomnej komunikácie pomáha nielen budovať vzťah k umeniu, ale zároveň kultivuje estetické cítenie a vedomie diváka.
Sochy vytvárajú jedinečný kolorit a neopakovateľnú atmosféru, obohacujú možnosti kultúrneho vyžitia obyvateľov i návštevníkov Bratislavy.
Účasťou zahraničných umelcov pomáhajú zaraďovať Bratislavu do výraznejšieho európskeho kultúrneho povedomia.
Vybudovaná desaťročná tradícia a podpora tohto podujatia vytvára pozitívny obraz o meste a jeho obyvateľoch.
V rámci medzinárodnej spolupráce sa vytvára príležitosť k bližšiemu spoznávaniu iných kultúr prostredníctvom tak univerzálneho dorozumievacieho média, akým je výtvarné umenie.
Táto medzinárodná výstava sa stala neoddeliteľnou súčasťou kultúrnej ponuky letnej Bratislavy.
Je to jedno z mála medzinárodných podujatí v oblasti výtvarného umenia, ktoré sa pravidelne každoročne na Slovensku uskutočňuje.
.
VIKTOR HULÍK,
zakladateľ a organizátor podujatia
.

.
The main objective of the organisers of this event, is to mediate direct contact between the works of art and the audience as it was done in previous years.
The opportunity of barrier-free communication cultivates a relationship to art and refines aesthetic feeling and the spectator’s awareness. The sculptures exhibited in the town centre create unusual local colour and a unique atmosphere, enriching the chances of cultural self-realisation of the inhabitants of and visitors to Bratislava.
International co-operation offers an opportunity to learn more about other cultures through art as the universal medium of communication.
This event was first held in the streets, squares and courtyards of Bratislava in 1996 and gradually a small exhibition of several Slovak artists has expanded into an important and prestigious international event and has become an inseparable part of Bratislava cultural activities in the summer.
It is one of the few events in the field of visual arts, held annually in Slovakia.
The large variety of artists represented at this exhibitions is not a survey of the art scene, but a valuable aesthetic experience for a wide range of spectators and art admirers.
.
VIKTOR HULIK,
founder and organizer of the event